//define('WP_CACHE', true); //Added by WP-Cache Manager /** * Podstawowa konfiguracja WordPressa. * * Ten plik zawiera konfiguracje: ustawie┼? MySQL-a, prefiksu tabel * w bazie danych, tajnych kluczy, u┼╝ywanej lokalizacji WordPressa * i ABSPATH. Wi─?─?ej informacji znajduje si─? na stronie * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} Kodeksu. Ustawienia MySQL-a mo┼╝esz zdoby─? * od administratora Twojego serwera. * * Ten plik jest u┼╝ywany przez skrypt automatycznie tworz─?cy plik * wp-config.php podczas instalacji. Nie musisz korzysta─? z tego * skryptu, mo┼╝esz po prostu skopiowa─? ten plik, nazwa─? go * "wp-config.php" i wprowadzi─? do niego odpowiednie warto┼?ci. * * @package WordPress */ // ** Ustawienia MySQL-a - mo┼╝esz uzyska─? je od administratora Twojego serwera ** // /** Nazwa bazy danych, kt├│rej u┼╝ywa─? ma WordPress */ define( 'WPCACHEHOME', '/home/helper77/domains/etapia.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/' ); //Added by WP-Cache Manager define('DB_NAME', 'helper77_ubez'); /** Nazwa u┼╝ytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_USER', 'helper77_ubez'); /** Has┼?o u┼╝ytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_PASSWORD', 'nxslLgkS'); /** Nazwa hosta serwera MySQL */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Kodowanie bazy danych u┼╝ywane do stworzenia tabel w bazie danych. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Typ por├│wna┼? w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, je┼?li masz jakie┼? w─?tpliwo┼?ci. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Unikatowe klucze uwierzytelniania i sole. * * Zmie┼? ka┼╝dy klucz tak, aby by┼? inn─?, unikatow─? fraz─?! * Mo┼╝esz wygenerowa─? klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serwisu generuj─?cego tajne klucze witryny WordPress.org} * Klucze te mog─? zosta─? zmienione w dowolnej chwili, aby uczyni─? niewa┼╝nymi wszelkie istniej─?ce ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich u┼╝ytkownik├│w do ponownego zalogowania si─?. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'K$74+w${f^hZF3iX*Pd5%g;M].SeY|-a>B+mMI;S2^<Pa^ dXC9[F0-i~K@+bUo_tn:1m_GB/mW5'); define('SECURE_AUTH_SALT', ']YMM^R,7/>&J!?M#:zC8Wn?zh?gR$#^PQ?yXU{lHsF 8E9. Fatal error: Call to undefined function wp() in /home/helper77/domains/etapia.pl/public_html/wp-blog-header.php on line 14