Consultia kontra Proama

28 grudnia zarząd Consultii wydał komunikat, w którym zarzuca Proamie nieetyczne postępowanie z zakresu form wynagrodzenia.
Ubezpieczyciel zaproponował Consultii połowę z przysługującej premii sprzedażowej za 2015 rok w zamian za możliwość kontynuacji dotychczasowej współpracy. Zarząd Consultii uznał, że jest to wykorzystywanie zajmowanej przez Proamę pozycji i nie zgodził się na zaoferowane warunki. Consultia poinformowała też, że aktualnie znajduje się w sporze co do dalszego statusu umowy agencyjnej z Proamą. Ostatecznym rozwiązaniem ma być wejście na drogę sądową.

Proama ustosunkowuje się do zarzutów Consultii

Umowa agencyjna pomiędzy Česká pojišťovna SA. Oddział w Polsce, działającą pod marką Proama, a Consultia sp. z o.o., została wypowiedziana 30.11.2015 r., ze skutkiem na dzień 31.12.2015 r. Przyczyną zakończenia współpracy był brak możliwości osiągnięcia porozumienia z kierownictwem spółki Consultia. Od marca 2015 r. Proama próbowała dojść od porozumienia z firmą Consultia w kwestii treści umowy agencyjnej, uwzględniającej zasady obowiązujące we współpracy ze wszystkimi agentami. Brak możliwości porozumienia w tej kwestii uniemożliwił ustalenie warunków dalszej współpracy z Consultia Sp. z o.o. Justyna Szafraniec, dyrektor ds. PR, Proama, podkreśliła, że wszystkie prowizje, premie i nagrody wynikające z obowiązujących umów, należne za 2015 rok będą wypłacone, zgodnie z dotychczas obowiązującymi umowami bez względu na zakończenie współpracy.