Gwarancja należytego wykonania

gwarancje wadiumGwarancja należytego wykonania kontraktu zapewnia inwestorowi wypłatę określonej kwoty, jeżeli wykonawca nie wywiąże się z zadania, tj. nie wykona go należycie  lub w terminie. Posiadanie takiej gwarancji znacznie podnosi wiarygodność wykonawcy.

Suma gwarancyjna.

Suma gwarancyjna odpowiada najczęściej wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie zawartym pomiędzy wykonawcą i inwestorem przy tym nie może byc wyższa niż 30 % wartości całego zadania.

Okres gwarancji.

Okres gwarancji jest zgodny z terminem wykonania kontraktu. Początek ochrony zaczyna się od momentu podpisania umowy do dnia odbioru końcowego robót.

Koszt udzielenia gwarancji.

Koszt za udzielenie  gwarancji jest zawsze ustalany indywidualnie po szczegółowej analizie wniosku. Dla firm, które potrzebują tego rodzaju zabezpieczenia  regularnie, w celu uproszczenia procedury  proponujemy podpisanie umowy generalnej o udzielanie gwarancji . Przy tym  limit udzielanych gwarancji jest  odnawialny.

Polecamy ubezpieczenie do przetargu

 

Gwarancja należytego wykonania tylko  Etapia Ubezpieczenia

ul.Opłotki 2

70-556 Szczecin

tel. 91 434 05 20