Jak wypowiedzieć umowę OC w Liberty

Wypowiedzenie polisy OC Liberty Ubezpieczenia

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC w Liberty Ubezpieczenia w dwóch różnych przypadkach: zakupu używanego samochodu, ubezpieczonego polisą OC oraz w sytuacji gdy końcowi dobiega okres obowiązywania samochodu; jest bardzo podobne. Główna różnicą jest to, że w pierwszej sytuacji nie trzeba zachowywać okresu wypowiedzenia, można zrobić to w każdym momencie okazując dowód ubezpieczenia OC w innym towarzystwie, oraz umowa nie jest przedłużana na kolejny rok gdy jej czas minie. W drugim przypadku należy złożyć wypowiedzenie do 1 dnia od terminu wygaśnięcia polisy.

Skorzystaj z darmowego obliczenia składki ubezpieczenia za pomocą naszego kalkulatora ubezpieczenia OC

Co należy umieścić na wypowiedzeniu polisy Ubezpieczenia OC z Liberty Ubezpieczenia?

  • Dane właściciela pojazdu
  • Markę oraz model samochodu
  • Numer rejestracyjny oraz numer VIN pojazdu
  • Nazwę ubezpieczyciela wraz z danymi korespondencyjnymi
  • Numer polisy
  • Podstawę prawną odstąpienia od polisy
  • Podpis osoby, na którą dana polisa została wykupiona

 

Własnoręcznie podpisane wypowiedzenie Ubezpieczenia OC należy złożyć najpóźniej na 1 dzień przez końcem obowiązywania polisy w następujący sposób:

  • Przesłać na adres korespondencyjny

Liberty SegurosCompania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa

  • Przesłać faksem na numer

22 589 90 90

  • Przesłać drogą elektroniczną