Mini Auto Casco

autocascoUbezpieczenie Mini Casco jest dedykowane dla właścicieli  samochodów osobowych i ciężarowych  do 3,5 t i wartości do 40 tys., których wiek mieści się w przedziale od trzech do piętnastu  lat. Ubezpieczenie obejmuje całą Europę. Wyjątkiem, nieobjętym ubezpieczeniem są kradzieże na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii.

Ubezpieczenie Mini AutoCasco to nowe  ubezpieczenie, które odpowiada na indywidualne potrzeby każdego Klienta, umożliwia mu wybór jednego z wielu wariantów ochrony jego samochodu w przypadku Klientów odnawiających polisę dla nowych klientów  dostępne są cztery warianty cztery.

Ubezpieczenie swoim zakresem może objąć trzy sytuacje:
 • zniszczenie i uszkodzenie pojazdu  przez żywioły
 • szkodę całkowitą
 •  kradzież

 

Żywioły

Szkoda całkowita

Kradzież auta

 • pożar
 • huragan
 • grad
 • powódź
 • lawina
 • zderzenie pojazdu
 • działanie osób trzecich
 • wybuch
 • pożar
 • zatopienie
 • kradzież auta
 • kradzież z włamaniem
 • rozbój

Ubezpieczenie Mini Casco tylko Etapia Ubezpieczenia
ul.Opłotki 2
70-556 Szczecin

Tel./fax 91 434 05 20

lub 793 20 40 60