OC działalności

Każda osoc zawodoweoba prowadząca działalność gospodarczą powinna się ubezpieczyć. Nieumyślnie możemy wyrządzić krzywdę obcej osobie i właśnie w takiej sytuacji uratuje nas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to dzieli się na OC deliktowe czyli takie, gdy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zdarzenie, choć jest niewinny. Tak dzieje się na przykład gdy cegła z budowy zarządzanej przez naszą firmę spada prosto na zaparkowany blisko niej samochód. Wtedy przedsiębiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody, a dzięki ubezpieczeniu OC uniknie on wysokich kosztów.

Drugim rodzajem jest OC kontraktowe. Gdy nie wykonamy, bądź wykonamy źle jakąś usługę nie będziemy musieli naprawiać ich na własny koszt, towarzystwo ubezpieczeniowe zrobi to za nas. Zanim wybierzemy ubezpieczenie sprawdźmy co dokładnie oferuje nam towarzystwo ubezpieczeniowe. Jedne firmy zapewniają jedynie ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność z tytułu posiadania i użytkowania nieruchomości i mienia ruchomego, a inne oferują OC deliktowe. Przedsiębiorca ma także możliwość rozszerzenia oferty ubezpieczeniowej poprzez dodanie do umowy klauzuli.

Mogą być one różne w zależności od profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Jedne mogą obejmować rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia po za granice Unii Europejskiej inne mogą dotyczyć na przykład ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej. Także firmy działające w specyficznych branżach znajdą ubezpieczenie dla siebie. Istnieją bowiem ubezpieczenia OC od szkód wynikających z organizacji imprez.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą warto pamiętać, jak ważną rzeczą jest ubezpieczenie Twojej firmy firmy. Niejednokrotnie zdarzenia losowe mogą przyczynić się nawet do bankructwa firmy.Warto więc pomyśleć o o takim zabezpieczeniu, które w razie szkody zapewni nam  rekompensatę za poniesione straty.

Ubezpieczenia dla firm mogą obejmować wiele produktów mianowicie:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności ma zastosowanie, gdy ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej, wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być również odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.  Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na zakres. Głównym elementem  OC działalności jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z odpowiedzialnością deliktową często wiąże się także kontraktowa.  Jest to opcja  dodatkowo płatna.

Ubezpieczenie majątku firmy jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy.Majątek firmy możemy ubezpieczyć od:

 • ognia i innych zdarzeń losowych,
 • huragan,
 • grad,
 • powódź,
 • kradzieży z włamaniem,
 • rabunku,
 • utraty zysków.
 • OC radców prawnych,
 • oc nauczyciela
 • podmiotów do badania sprawozdań finansowych,
 • rzeczników patentowych,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • Ubezpieczenie OC biura rachunkowego
 • w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ubezpieczenie lekarza.
 • podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,
 • detektywów,
 • Ubezpieczenie doradców podatkowych,
 • OC organizatorów imprez masowych,
 • komorników sądowych,
 • z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,
 • czynności agencyjnych dealerów samochodowych,
 • notariuszy,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości,
 • inżynierów budownictwa i architektów,
 • oc adwokatów,
 • badacza i sponsora,
 • czynności agencyjnych biur turystycznych,
 • brokera,