OC radców prawnych

Ubezpieczenie to kierowane jest do osób, które wykonują zawód radcy prawnego (według ustawy o radcach prawnych).

Ubezpieczenie dla radcy prawnego to jest obowiązkowe dla wykonujących ten zawód. Jakie uzyskujemy korzyści wykopując polisę?

  • jako, że jest to obowiązek wynikający z ustawy dotyczącej radców prawnych wykonujemy ten obowiązek
  • zapewniamy sobie ochronę od odpowiedzialności cywilnej podczas wykonywania swojego zawodu
  • jako osoby ubezpieczone uzyskujemy większe zaufanie kontrahentów
  • większe poczucie bezpieczeństwa w przypadku wyrządzenia komuś szkody
  • mniejsze ryzyko związane z prowadzeniem działalności

Przedmiot i zakres tej polisy został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych  (Dz. U. Nr 03 z 18 grudnia 2003 r.).

Przedmiotem ubezpieczenia dla radcy jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone poprzez działanie ubezpieczonego lub zaniechanie obowiązków podczas wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

OC radców prawnych tylko Etapia Ubezpieczenia


Adres ul. Opłotki 2
70-556 Szczecin
tel. 91 434 05 20
lub 793 20 40 60