Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

OC zarządcy nieruchomości

ubezpieczenie oc zarządcyZgodnie z ustawą z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.;  każda osoba, wykonująca zawód zarządcy nieruchomości i posiadająca licencję musi posiadać ubezpieczenie OC zarządcy inaczej mówiąc obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. w sytuacji tej grupy zawodowej nie ma żadnych okrojeń dotyczących konsolidowania form aktywności zarządcy, który może równocześnie prowadzić działalność gospodarczą, być pracownikiem i również mieć udziały w spółce, prowadzącej działalność powiązaną z zarządzaniem.

Aby ułatwić wam życie specjalnie stworzyliśmy kalkulator OC Zarządcy nieruchomości wejdź  i sam oblicz składkę

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości chroni nie tylko samego zarządcę, jednakowoż także osoby, działające pod jego nadzorem. Te osoby nie muszą być pracownikami zarządzającego, tymczasem mogą pozostawać w stosunku pracy z przedsiębiorcą go zatrudniającym. Polisa rekompensuje również straty powstałe w konsekwencji rażącego zaniedbania tych osób, niezależnie na charakter ich zaangażowania. Jednakże w tym przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń przysługuje prawo do regresu.

Polisę OC zarządcy musi wykupić głównie zarządca prowadzący działalność gospodarczą, zarówno w sytuacji, kiedy dodatkowo jest on zaangażowany przez przedsiębiorcę na umowę o pracę. Zakres odpowiedzialnościPolisa pokrywa każde straty wyrządzone w rezultacie działania ubezpieczonego z uwagi na z wykonywaniem czynności scalonej z zarządzaniem nieruchomościami. Z odpowiedzialności wykluczone są szkody wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego. Minimalną kwotę ubezpieczenia polisy także wytycza ustawa. Zarządcy nieruchomości muszą zawrzeć polisę na minimum sumę 50 tys. euro. Powyższa kwota wyznaczana jest przy zastosowaniu średniego kursu NBP z początku roku, w którym nabyto polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. wskutek tego , iż straty z tytułu prowadzenia tego wariantu działalności są pospolicie rozległe, wskazane jest pomyśleć nad jej podwyższeniem. Przede wszystkim, że suma ubezpieczenia musi starczyć również na szkody wyrządzone przez pomocników ubezpieczonego, a jej wielkość ustalana jest nie tylko na jedno, ale zarówno na wszystkie zdarzenia, mające miejsce w okresie ubezpieczenia.