Multiagencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Etapia Ubezpieczenia oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecnie

Z nami ubezpieczysz wszystko

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-16.00
Wtorek
8.00-16.00
Środa
8.00-16.00
Czwartek
8.00-16.00
Piątek
8.00-16.00

Odpowiedzialność cywilna spedytora OCS

Tanie OC spedytoraOdpowiedzialność cywilna spedytora to odpowiedzialności wobec zleceniodawcy i osób trzecich za straty wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ponosi spedytor zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Najczęściej, jeśli okoliczności umowy ubezpieczenia nie mówią odmiennie, z tytułu OC spedytora Szczecin pokryte są ryzyka takich strat, za które dobitnie obciążenia ponosi przewoźnik:

  • błędy spedytora przy sprawowaniu czynności objętych zakresem ubezpieczenia, które naraziły na szkodę Klienta lub strony uczestniczące w procesie realizacji zadania  spedycyjnego
  • konsekwencje doboru nierzetelnego podwykonawcy.

W praktyce tak bywa, do czynności, za jakie odpowiada spedytor i jakie są objęte OC spedytora, należą:

  • wybór środka transportu tudzież trasy przewozu, w tym zawieranie umów o transport towarów przygotowanie przesyłki do transportu-czynności scalone z załadunkiem i wyładunkiem materiału
  • prawidłowość zredagowania dokumentacji związanej z wykonaniem zlecenia spedycyjnego.
  • czynności odprawy celnej (błędy dotyczące opracowania specyfikacji celnej)
  • czynności zespolone ze magazynowaniem produktu.

Sam oblicz swoją składkę wejdź w zakładkę

Kalkulator OC Spedytora

Przeważnie, większość spedytorów nie posiada własnej floty nie również  licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego i ogranicza swoją działalność wyłącznie do organizowania spedycji i przewozu towarów. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora skierowane jest do firm spedycyjnych wykonujących czynności spedycyjne na ternie RP i poza jej granicami.

 

Najtańsze ubezpieczenie OC spedytora Szczecin tylko u nas.

 Etapia Ubezpieczenia

ul.Opłotki 2

70-556 Szczecin

tel. 91 434 05 20