Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

Odpowiedzialność cywilna spedytora OCS

Tanie OC spedytoraOdpowiedzialność cywilna spedytora to odpowiedzialności wobec zleceniodawcy i osób trzecich za straty wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ponosi spedytor zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Najczęściej, jeśli okoliczności umowy ubezpieczenia nie mówią odmiennie, z tytułu OC spedytora Szczecin pokryte są ryzyka takich strat, za które dobitnie obciążenia ponosi przewoźnik:

 • błędy spedytora przy sprawowaniu czynności objętych zakresem ubezpieczenia, które naraziły na szkodę Klienta lub strony uczestniczące w procesie realizacji zadania  spedycyjnego
 • konsekwencje doboru nierzetelnego podwykonawcy.

Sam oblicz swoją składkę wejdź w zakładkę

Kalkulator OC Spedytora

Ubezpieczenie OC spedytora to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni spedytora przed roszczeniami wynikającymi z naruszenia jego obowiązków w związku z zawieranymi przez niego umowami przewozu towarów.

Spedytor, jako pośrednik w przewozie towarów, ma szereg obowiązków względem swojego klienta oraz przewoźnika. W przypadku naruszenia tych obowiązków, np. przez wybór nieodpowiedniego przewoźnika lub brak odpowiedniego zabezpieczenia ładunku, może dojść do szkody lub straty dla jednej ze stron lub obu. W takim przypadku, spedytor może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, a ubezpieczenie OC spedytora Szczecin chroni go przed roszczeniami z tego tytułu.

Ubezpieczenie OC spedytora jest dobrowolne, jednakże wiele przedsiębiorstw transportowych wymaga od swoich partnerów spedytorów, aby mieli oni takie ubezpieczenie. Dzięki temu, w przypadku szkody lub straty, nie ma potrzeby prowadzenia długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, ponieważ ubezpieczyciel pokrywa koszty wynikające z roszczeń.

W praktyce tak bywa, do czynności, za jakie odpowiada spedytor i jakie są objęte OC spedytora, należą:

 • wybór środka transportu tudzież trasy przewozu, w tym zawieranie umów o transport towarów przygotowanie przesyłki do transportu-czynności scalone z załadunkiem i wyładunkiem materiału
 • prawidłowość zredagowania dokumentacji związanej z wykonaniem zlecenia spedycyjnego.
 • czynności odprawy celnej (błędy dotyczące opracowania specyfikacji celnej)
 • czynności zespolone ze magazynowaniem produktu.

Przeważnie, większość spedytorów nie posiada własnej floty nie również  licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego i ogranicza swoją działalność wyłącznie do organizowania spedycji i przewozu towarów. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora skierowane jest do firm spedycyjnych wykonujących czynności spedycyjne na ternie RP i poza jej granicami.

Co daje nam ubezpieczenie OC spedytora

Oto kilka zalet, jakie niesie ze sobą ubezpieczenie OC spedytora:

 1. Ochrona przed kosztami związanymi z roszczeniami: Ubezpieczenie OC spedytora chroni przed kosztami związanymi z roszczeniami wynikającymi z błędów lub zaniedbań spedytora. W przypadku, gdy klient lub przewoźnik poniesie straty, z ubezpieczenia będzie mógł skorzystać spedytor, a nie będzie musiał on pokrywać kosztów roszczeń samodzielnie.
 2. Zwiększenie wiarygodności: Posiadanie ubezpieczenia OC spedytora zwiększa wiarygodność spedytora w oczach klientów i przewoźników. Dzięki temu, spedytor może łatwiej pozyskać nowych klientów i partnerów biznesowych, co może przekładać się na większy przychód.
 3. Pokrycie kosztów sądowych: Ubezpieczenie OC spedytora Szczecin zazwyczaj obejmuje również koszty związane z prowadzeniem procesu sądowego, co może być szczególnie korzystne w przypadku długotrwałych i kosztownych sporów.
 4. Możliwość spokojnego prowadzenia biznesu: Posiadanie ubezpieczenia OC spedytora pozwala na spokojne prowadzenie biznesu, bez obaw o nieprzewidziane koszty związane z roszczeniami, co może wpłynąć na spokój i skuteczność działania spedytora.
 5. Dostosowanie do wymagań rynkowych: Wiele przedsiębiorstw transportowych wymaga od swoich partnerów spedytorów, aby mieli oni ubezpieczenie OC spedytora, dlatego posiadanie takiego ubezpieczenia może być konieczne, aby móc nawiązać współpracę z takim przedsiębiorstwem.

Jaka jest cena ubezpieczenia OC spedytora

Cena ubezpieczenia OC spedytora zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, zakres ubezpieczenia, wartość towarów transportowanych, wysokość sumy ubezpieczenia, ilość i rodzaj pojazdów, doświadczenie spedytora itp. Koszt ubezpieczenia może także zależeć od konkretnej oferty ubezpieczeniowej i polityki cenowej ubezpieczyciela. Warto jednak zaznaczyć, że ubezpieczenie OC spedytora jest dobrowolne, a jego koszt zależy od indywidualnych potrzeb i warunków biznesowych spedytora. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego ubezpieczyciela, warto dokładnie przeanalizować oferty różnych firm i porównać koszty oraz zakresy ubezpieczenia.

W przypadku spedytorów, którzy prowadzą swoją działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), koszt ubezpieczenia OC spedytora może się wahać od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie, w zależności od warunków ubezpieczenia. W przypadku większych przedsiębiorstw, koszt ubezpieczenia może być znacznie wyższy.

Jakie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują oc spedytora

Na polskim rynku działa wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenie OC spedytora. Oto lista niektórych z nich:

 1. Allianz
 2. Ergo Hestia
 3. Generali
 4. HDI
 5. Link4
 6. PZU
 7. Signal Iduna
 8. Uniqa
 9. Warta

Warto zaznaczyć, że lista ta nie jest wyczerpująca, a na rynku działa wiele innych firm ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenie OC spedytora. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego ubezpieczyciela, warto dokładnie przeanalizować oferty różnych firm i porównać koszty oraz zakresy ubezpieczenia. Warto także zwrócić uwagę na opinie innych spedytorów i oceny poszczególnych ubezpieczycieli, aby wybrać najlepszą ofertę.

Najtańsze ubezpieczenie OC spedytora Szczecin

 Etapia Ubezpieczenia

ul.Opłotki 2

70-556 Szczecin

tel. 91 434 05 20