Pierwsze miejsce dla Compensy

pierwsze miejsce compensaCompensa podała najlepsze dane o ubezpieczeniach.

Jak podaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w opublikowanym niedawno rankingu, to Compensa podała najlepsze jakościowo dane w bazie polis komunikacyjnych w roku 2014. Dane te podawane są przez ubezpieczycieli do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Jak podaje dyrektor Ośrodka Informacji UFG Wojciech Bijak dane jakie przesyłane są do Ośrodka, są coraz lepiej jakości. Jest to korzyść nie tylko dla wiarygodności samej bazy i do jej sprawnego sprowadzenia, ale także korzyść dla klientów firm ubezpieczeniowych. Dane podane przez klientów w sposób wyczerpujący i kompletny wpływają na usprawnienie zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego i nie powodują konieczności wyjaśnień i dodatkowych działań, po powstaniu pewnych rozbieżności.

 

Pierwsze miejsce wśród firm ubezpieczeniowych otrzymała Compensa. Drugą lokatę zajęła Benefia, a trzecią Warta. To te trzy firmy podawały najbardziej kompletne dane do Ośrodka Informacji UFG. Kolejnymi firmami, które zostały wyróżnione to na miejscu 4 CeskaPojistovna (Proama) oraz Liberty Ubezpieczenia. Największy progres zrobił natomiast InterRisk, który awansował z miejsca dwudziestego drugiego, na ósme! To największy do tej pory taki progres!

 

Ranking firm ubezpieczeniowych i danych jakie podają do Ośrodka Informacji przygotowany jest już po raz czwarty. Ranking tworzony w oparciu o dane i wszelkie procesy związane z zasilaniem bazy, opiera się na sześciu wskaźnikach. Wskaźniki te uwzględniają takie wskaźniki jak terminowość podawania danych, ich kompletność i jednoznaczność a także odsetek unieważnionych podanych danych. Dzięki wykorzystaniu rankingu wykorzystane są także inne kryteria oceny działania ubezpieczycieli, niż tylko wysokość składek jakie płaca ich klienci.

Już od dwóch lat, Ośrodek Informacji stara się podejmować wiele inicjatyw, które mają na celu poprawę jakości danych w bazie. Jedną z najważniejszych inicjatyw było podjęcie porozumienia pomiędzy UFG a firmami ubezpieczeniowymi, w którym ubezpieczyciele zobowiązali się do podawania danych najwyższej jakości. To natomiast pozwoliło na wprowadzenie już w ubiegłym roku dwóch nowych mierników oceny jakości danych jakie podawane są do bazy. Szczególnie jednak ważne jest to, że ubezpieczyciele chcą współpracować z bazą danych UFG.

Jak podane prezes UFG, Elżbieta Wanat- Połeć, utrzymanie danych na najwyższym poziomie to interes wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Prowadzenie rankingu ma na celu zmobilizowanie ubezpieczycieli do przesyłania terminowo danych jak najwyższej jakości.
Pod koniec ubiegłego roku baza UFG podawała, że zapisanych w niej jest ponad 20,864 miliony umów ubezpieczenia OC oraz ponad 4,512 milionów umów ubezpieczenia AC. W roku 2013 wyniki te były podobne- polisy OC 20,172 mln i polisy AC 4,358 mln. W roku 2014 wypłacono także ponad 2,1 miliona odszkodowań za szkody, wypłaconych z polis OC i AC, a do bazy wpłynęło ponad 143 milionów zapytań o historię ubezpieczenia kierowców, wysłanych przez ubezpieczycieli.