Do pobrania

Tutaj  znajdą Państwo  wzory dokumentów które ułatwią dopełnienie formalności z obsługą Waszych ubezpieczeń:

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

Ze względu na bogaty wybór ofert ubezpieczeń OC może się tak zdarzyć, iż w tracie korzystania z usług jednego ubezpieczyciela, będziemy chcieli wybrać bardziej atrakcyjną dla nas polisę u konkurencji. Przekonamy się, że wypowiedzenie umowy jest tutaj możliwe, ale tylko w określonej sytuacji, w której zostaną spełnione dwa najważniejsze warunki. Musimy, bowiem złożyć dokument do naszego ubezpieczyciela z treścią o naszym wypowiedzeniu nie później, niż na dzień przed końcem wygaśnięcia podpisanej przez nas umowy. Należy złożyć na piśmie wypowiedzenie umowy OC. Warto tutaj podkreślić, iż liczy się to, by pismo takie zostało doręczone do rąk własnych w takim terminie, gdyż stempel pocztowy nie jest tutaj honorowany. Ponadto musimy być dobrym klientem, czyli opłacać wszystkie składki zgodnie z wyznaczonym terminem. Taki zapis prawny umożliwia nam zmianę ubezpieczyciela na tego, który jest bardziej znany, jak i na taką agencję, która działa lokalnie, czy też dopiero od niedawana funkcjonuje na naszym rynku. Warto wobec tego zawsze sprawdzać oferty ubezpieczycieli, szczególnie wtedy, gdy jesteśmy świadomi tego, że niebawem wygaśnie nam umowa, ponieważ, jeśli nie podejmiemy się wypowiedzenia umowy w wyznaczonym terminie, automatycznie będzie to oznaczać, że kontynuujemy współpracę z ubezpieczycielem, jaką zawarliśmy rok wcześniej.   W tym celu skorzystaj z   wypowiedzenia OC w tym celu przygotowaliśmy dla ciebie  druk Wypowiedzenie umowy OC 

Jeśli Twoja polisa odnowiła się na kolejny rok zawsze możesz ją wypowiedzieć zgodnie z artykułem 28a. Wówczas składasz wypowiedzenie oc po terminie. Musisz pobrać nowy druk wypowiedzenia z artykułem 28 a dla polis odnowionych wypowiedzenie oc art. 28a

Umowa darowizny samochodu

Przeniesienie własności pojazdu mechanicznego może odbyć się w drodze np darowizny. Darowizna samochodu przeprowadzona bez zachowania formy aktu notarialnego staje się ważna, jeżeli  oświadczenie zostało praktycznie spełnione. W przypadku darowizny należy dopełnić wszelkich  formalności podobne jak przy umowie kupna-sprzedaży  auta.

Z powodu konieczności przerejestrowania samochodu umowa musi mieć formę  pisemną. Bez niej urząd odmówi rejestracji. Umowa darowizny powinna zawierać dokładny opis przedmiotu darowizny, w szczególności należy podać:

  • 1.markę i model samochodu,
  • 2.rok produkcji,
  • 3.numery rejestracyjne,
  • 4.numer nadwozia,
  • 5.dane darczyńcy
  • 6.dane obdarowanego

Umowa powinna być sporządzona w liczbie równej ilości wszystkich darczyńców i obdarowanych. Umowa darowizny pojazdu – wzór do pobrania Umowa darowizny pojazdu. Dzięki takiemu zabiegowi samochód może być ubezpieczony zgodnie ze zniżkami przysługującymi jednemu ze współwłaścicieli.

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Dobra umowa sprzedaży samochodu jest niezbędna do przeprowadzenia transakcji zabezpieczającej obydwie strony. Umowa Kupna-Sprzedazy pojazdu jest to umowa w której sprzedający zobowiązany jest  przenieś na nabywcę własność rzeczy w tym wypadku pojazdu. Zbywca zrzeka roszczeń do danej rzeczy i wydaje ją kupującemu. Nabywca zaś musi zapłacić za nabywaną rzecz i odebrać ją w określonym terminie.  Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać datę i miejsce jej zawarcia. Od podanej w umowie daty uzależnione są terminy, w których załatwić należy procedurę rejestracji w urzędzie skarbowym, wydziale komunikacji oraz firmie ubezpieczeniowej.

Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej

Jeśli postanowiłeś sprzedać pojazd, musisz wiedzieć, że możesz starać się o zwrot składki OC zapłaconej przez Ciebie. Należy mieć na uwadze, że po sprzedaży samochodu na kupującego przechodzą prawa i obowiązki sprzedawcy wynikające z tej umowy.  Ubezpieczenie OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta. Nabywca pojazdu może jednak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu i zakupić nową polisę niejednokrotnie tańszą.

Jako sprzedawca pojazdu jesteś zobowiązany do:

1.przekazania kupującemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2.powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o zbyciu tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.

A zatem co do zasady nie możesz żądać zwrotu niewykorzystanej składki jeśli nabywca nie wypowie w terminie Twojej polisy OC. Wniosek o zwrot skladki ubezpieczeniowej druk. Wystarczy że wypełnisz wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej i złożysz go w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym. Wówczas otrzymasz pieniądze za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Oświadczenie o kolizji drogowej

Przykład Oświadczenia sprawcy kolizji lub wypadku. Potrzebne w razie wypadku lub kolizji gdy wszyscy uczestnicy zdarzenia zgadzają się co do jego przebiegu i winnych. Takie oświadczenie należy przedstawić w firmie ubezpieczeniowej. Warto je wydrukować i wozić ze sobą. Wspólne oświadczenie o wypadku drogowym