Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenia mienia dla firm

Ubezpieczenie mienia jest formą ubezpieczenia majątkowego. Odnosi się jednak do przedsiębiorców. Takim ubezpieczeniem możemy objąć budynki, lokale, maszyny, wyposażenie. Wszystko to co niezbędne jest przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Ubezpieczeniem tym możemy objąć nawet środki obrotowe, rzeczy osób trzecich, a nawet rzeczy pracowników i gotówkę. W zależności od opcji i firmy jaką wybierzemy ubezpieczenie mienia będzie nas chroniło od różnych zdarzeń losowych. Jedne będą zawierać ubezpieczenie od pożarów inne od włamania i kradzieży, a będą też takie, które chronić nas będą kompleksowo bez względu na rodzaj zdarzenia. Takim ubezpieczeniem jest nazywane z języka angielskiego ubezpieczenie All risks czyli od wszystkich ryzyk.

Jego zaletą jest to, że możemy domagać się odszkodowania od uszkodzenia mienia, którego powód nie był wymieniony w ubezpieczeniu z nazwy. Jeśli nasza firma narażona jest na konkretne ryzyko, którego umowa podstawowa nie przewiduje, możemy wybrać klauzulę dodatkową, która pozwoli nam poczuć się bezpiecznie. Niektóre z tych klauzul zawierają ubezpieczenie mienia od wandalizmu czy stłuczenia. Jeśli nasza firma wyposażona jest w elektroniczny sprzęt przenośny jak na przykład w laptopy czy zewnętrze dyski pamięci, to po ubezpieczeniu takiego sprzętu mamy pewność, że jest chroniony nie tylko w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, ale także po za nim. Taki sprzęt możemy ubezpieczyć od wszelkich zdarzeń losowych, dzięki czemu kradzież, czy zalanie, a nawet błąd obsługi nie będzie nas przerażał.

 Przejdź do zakładki kalkulator ubezpieczenia firmy i sam oblicz swoją składkę

Ochrona obejmuje:

 • budynki, budowle, lokale,
 • maszyny,
 • urządzenia,
 • wyposażenie  służące do prowadzenia działalności gospodarczej
 • środki obrotowe,
 • nakłady,
 • mienie pracowników,
 • rzeczy prywatne osób trzecich oraz gotówkę.

Zakres ubezpieczenia:

Zakres może  zostać rozszerzony o wiele  klauzul dodatkowych na przykład:

 • wandalizmu,
 • stłuczeni,
 • przepięcia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:
Sprzęt elektroniczny zarówno przenośny jak i stacjonarny, dane oraz  zewnętrzne nośniki danych możemy ubezpieczyć od:

 • Pożaru,
 • zalania,
 • kradzieży z włamaniem,
 • przepięcia,
 • upuszczenia sprzętu.