Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

Ubezpieczenia morskie

ubezpieczenia morskie Szczecin

ubezpieczenia morskie

Ubezpieczenie morskie

Transport morski ewoluuje  od starożytności. Coraz więcej artykułów transportowanych jest drogą morską. Poza transportem, co niemiara ludzi korzysta z morza jako rekreacji, kupując prywatne motorówki, jachty. Niemniej jednak na morzu łatwo o niefortunny zdarzenie, bo woda to nie dający się kontrolować Element. Aby być spokojnym, warto się ubezpieczyć.

Ubezpieczenia morskie mają inne reguły i źródła prawa od innych typów ubezpieczeń, skutkiem tego też są zaliczane do odrębnej grupy ubezpieczeń. Przedmiotami ubezpieczenia morskiego może być sporo spraw, m.in. statek, ładunek, prowizja, cargo , opłata za przewóz pasażerów, zobowiązania z odpowiedzialności cywilnej, ba ze spodziewanego zysku ze sprzedaży ładunku.

 

 

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie ładunki przewożone na lądzie, drogą morską i lotniczą, będące przedmiotem kontraktu handlowego, w odniesieniu do jakich usługę przewozu względnie usługę wysyłki wykonuje Ubezpieczający.Szkody w ubezpieczeniach morskich

1. Całkowite – polisa uwzględnia całkowite zniszczenie czy też utratę przedmiotu ubezpieczenia.

2. Konstruktywne – odzyskanie mienia jest wykonalne, pod warunkiem poniesienia nieproporcjonalnie dużych kosztów.

Istnieje również Abadon – zrzeczenie się przez armatora praw własności do ubezpieczonej rzeczy (ładunku lub statku) na rzecz ubezpieczyciela, jakie zachodzi po zgłoszeniu wypadku objętego umową ubezpieczeniową, jeśli asekurowanemu przysługuje prawo gruntownego odszkodowania.

Inne kryteria szkód:

• awaria wspólna – orzeczeniem, czy zaszła awaria wspólna zajmuje się dyspaszer na zlecenie armatora.

• awaria poszczególna – skutki zniszczenia bądź awarii poszczególnego ładunku są naprawiane przez jego właściciela.

 

Ubezpieczenia w Transporcie morskim tylko Etapia Ubezpieczenia
ul.Opłotki 2
70-556 Szczecin

Tel./fax 91 434 05 20