Ubezpieczenia komunikacyjne

Podział ubezpieczeń komunikacyjnych

  • Ubezpieczenie OC – to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. W ramach tej umowy Towarzystwo Ubezpieczeniowe zrekompensuje ewentualne roszczenia innych uczestników ruchu drogowego.
  • Ubezpieczenia AutoCasco AC – to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od szkód, których sami jesteśmy sprawcami, chroni również nas na przykład od aktów wandalizmu lub kradzieży. Możemy również otrzymać rekompensatę, za szkody powstałe w wyniku działania zdarzeń od nas niezależnych lub gdy sprawca szkody uciekł z miejsca zdarzenia lub nie uda się go nam ustalić.
  • Ubezpieczenia NNW – inaczej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest to kolejne ubezpieczenie dobrowolne obejmujące kierowcę ale i również pasażerów pojazdu. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu.
  • Assistance – ubezpieczenie to zagwarantuje nam pomoc dla kierowcy ale również i pasażerom w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu, Niektóre pakiety gwarantują również pomoc medyczną, informacyjną przed wyjazdem lub w czasie jego trwania.
  • Ubezpieczenia Zielona Karta – to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane osobom trzecim przez kierowcę poza granicami naszego kraju. Ubezpieczenie Zielona Karta wymagana jest przy wyjazdach do następujących państw: Albania, Białoruś,Bośnia, Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja oraz Ukraina.

 

Aby zgłosić szkodę wybierz interesujące cię Towarzystwo Ubezpieczeniowe tam znajdziesz wszystkie niezbędne informacje do załatwienia wszelkich formalności.

Link4 Szczecin

Aviva Szczecin

Benefia Szczecin

Allianz Szczecin

Warta Szczecin

Compensa Szczecin

HDI Szczecin

TUW  Szczecin

Generali Szczecin

MTU Szczecin

PTU Szczecin

PZM Szczecin

Liberty Direct Szczecin

PZU SA Szczecin

Uniqa Szczecin

Interrisk Szczecin

Ergo Hestia Szczecin

Macif Życie Szczecin

ADAC Szczecin

Proama Szczecin

AXA Szczecin