Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

Ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie AutoCasco Szczecin

Podczas zakupu samochodowego autocasco w skrócie AC, kierowcy często nie przyglądają się  szczegółowo na zakres ubezpieczenia autocasco  i przy jego wyborze kierują się tylko i wyłącznie ceną nie można zakładać że wszędzie jest tak samo. Jeśli czujesz się pewnie w tej materii  i chcesz szybko porównać ceny ubezpieczeń AC dla Twojego  auta to  przejdź do kalkulatora ubezpieczenia AC.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia AC koniecznie przeczytaj ten artykuł dowiesz się na co  zwracać uwagę i jak uniknąć błędów podczas zakupu ubezpieczenia Autocasco Szczecin. Wybierając ubezpieczenie AC dowiesz się jak uniknąć błędów przy zakupie?

Zalety posiadania ubezpieczenia Auto Casco

Ubezpieczenie AC to polisa ubezpieczeniowa, która chroni właściciela pojazdu przed kosztami związanymi z naprawą lub wymianą jego uszkodzonych części w wyniku kolizji, wypadku lub kradzieży.

Ubezpieczenie AC, znane również jako Autocasco, jest jednym z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń samochodowych na rynku. Jest to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która chroni kierowcę i jego pojazd przed różnymi rodzajami szkód i strat wynikłych z wypadków drogowych, kradzieży, pożarów lub innych niefortunnych zdarzeń.

Ubezpieczenie Autocasco obejmuje wiele różnych rodzajów szkód. Najczęściej objęte ubezpieczeniem AC szkody to te powstałe w wyniku kolizji drogowej, w tym zarówno z innymi pojazdami, jak i z przeszkodami drogowymi. Obejmuje ono również szkody wynikłe z kradzieży, dewastacji i uszkodzenia pojazdu, pożaru, wybuchu lub innych podobnych incydentów.

Ubezpieczenie AC ma wiele korzyści dla kierowców. W przypadku kolizji lub innego incydentu, kierowcy nie muszą martwić się o koszty naprawy pojazdu lub jego zastąpienia. Wiele polis ubezpieczeń AC pokrywa koszty naprawy lub zastąpienia pojazdu w przypadku szkody, co może być szczególnie pomocne w przypadku poważniejszych kolizji.

Koszty ubezpieczenia AC mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wiek kierowcy, rodzaj pojazdu, wartość pojazdu i inne czynniki ryzyka. W przypadku szkody, kierowcy muszą zgłosić ją do swojego ubezpieczyciela i przedstawić dokumentację potwierdzającą zdarzenie i wysokość szkody. Ubezpieczyciel będzie wtedy podejmował działania, które pozwolą na naprawienie szkody lub wypłatę odszkodowania.

Jednym z ważnych czynników, na który należy zwrócić uwagę podczas wyboru polisy ubezpieczeniowej AC, jest zasięg ubezpieczenia. Niektóre polisy oferują ochronę tylko w kraju, podczas gdy inne polisy oferują ochronę w innych krajach lub w przypadku zagranicznych wyjazdów. Kierowcy powinni wybierać polisy, które oferują odpowiedni zasięg ubezpieczenia, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przypadku szkody za granicą.

Podsumowując, ubezpieczenie Autocasco jest ważnym elementem ochrony kierowców i ich pojazdów. Zapewnia ono ochronę przed szkodami powstałymi w wyniku wypadków drogowych, kradzieży, pożarów i innych niefortunnych zdarzeń. Warto więc porównać ubezpieczenie Auto Casco i wybrać najlepsze.

Jak zgłosić szkodę

Szkoda całkowita, częściowa i kradzieżowa

Koniecznie sprawdź, czy polisa pokryje tylko szkodę całkowitą inaczej mówiąc wypłata odszkodowania zostanie wypłacona gdy koszt naprawy przekroczy 70 % wartości auta, czy jednak szkodę częściową lub kradzieżową. Koniecznie sprawdź, że masz to, co zamierzałeś kupić i nie zakładaj, że informacja oznacza właśnie to co sprzedawca chciałby abyś myślał.

W przypadku ubezpieczenia samochodu, często spotyka się trzy rodzaje szkód: szkodę całkowitą, częściową i kradzieżową. Zrozumienie różnic między nimi jest istotne dla właścicieli pojazdów i osób poszukujących odpowiedniego ubezpieczenia. W tym artykule przyjrzymy się tym trzem rodzajom szkód i omówimy, czym się charakteryzują.

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita: Szkoda całkowita występuje, gdy koszty naprawy lub odbudowy pojazdu przewyższają jego wartość rynkową lub przekraczają określony procent tej wartości (np. 70%). Może to mieć miejsce w przypadku poważnych wypadków, pożarów lub innych zdarzeń, które powodują znaczne uszkodzenia pojazdu. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może zaoferować wypłatę odszkodowania w wysokości wartości rynkowej pojazdu lub uzgodnionej sumy ubezpieczenia. Pojazd jest zazwyczaj uważany za stratę całkowitą i nie podlega naprawie.

Szkoda częściowa

Szkoda częściowa: Szkoda częściowa występuje, gdy pojazd ulega uszkodzeniom, ale koszty naprawy są mniejsze niż jego wartość rynkowa lub ustalony procent tej wartości. Może to obejmować szkody spowodowane wypadkiem drogowym, gradobiciem, pożarem, kradzieżą lub innymi zdarzeniami. W przypadku szkody częściowej ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych części pojazdu. Właściciel samochodu zazwyczaj płaci tylko udział własny, czyli ustaloną sumę, która pozostaje po odliczeniu od odszkodowania.

Szkoda kradzieżowa

Szkoda kradzieżowa: Szkoda kradzieżowa występuje, gdy pojazd zostaje skradziony lub zostaje dokonana próba kradzieży. Ubezpieczenie od kradzieży samochodu może pokryć straty związane z kradzieżą, takie jak utrata pojazdu lub uszkodzenia wynikłe z próby kradzieży. W przypadku szkody kradzieżowej ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie na podstawie wartości rynkowej pojazdu lub ustalonej sumy ubezpieczenia. W niektórych przypadkach, jeśli pojazd zostanie odnaleziony po kradzieży, może podlegać naprawie, a koszty naprawy mogą być objęte ubezpieczeniem.

Ważne jest, aby zawsze dokładnie przeczytać warunki polisy ubezpieczeniowej, aby zrozumieć, jakie rodzaje szkód są objęte ubezpieczeniem oraz jakie są ograniczenia i wyłączenia. Należy również zwrócić uwagę na wysokość składki i warunki dotyczące udziału własnego.

Podsumowując, szkoda całkowita występuje, gdy koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu, szkoda częściowa obejmuje uszkodzenia, których koszty naprawy są mniejsze niż wartość pojazdu, a szkoda kradzieżowa dotyczy skradzionego pojazdu lub strat wynikłych z próby kradzieży. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia i zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla właścicieli pojazdów, aby mieć pewność, że są odpowiednio chronieni w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Kolizja zgłoszenie szkody

Udział własny w ubezpieczeniu AC

Udział własny jest to określona umownie część odszkodowania jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków. Udział własny określany jest najczęściej procentowo lub kwotowo. Dzięki temu, można takie ubezpieczenie sprzedać nieco taniej. Jeśli będzie to wyrażone kwotowo, to może oznaczać, że szkody poniżej na przykład 1000 złotych będziesz pokrywać zmuszony pokryć samodzielnie. Mogą to być drobne szkody takie jak otarcia pęknięta szyba. Udział własny w ubezpieczeniu AC: Co to jest i jak wpływa na polisę? Udział własny jest pojęciem związanym z ubezpieczeniem AC (autocasco) – dodatkowym ubezpieczeniem samochodu, które obejmuje ochronę przed szkodami własnym pojazdem. Udział własny to kwota, jaką ubezpieczony musi samodzielnie pokryć w przypadku zgłoszenia szkody. W tym artykule przyjrzymy się udziałowi własnemu w ubezpieczeniu AC, jego znaczeniu i wpływie na polisę.
 1. Definicja udziału własnego: Udział własny to suma, którą ubezpieczony zobowiązany jest pokryć w przypadku zgłoszenia szkody objętej ubezpieczeniem AC. Jest to forma współudziału w kosztach naprawy lub odszkodowania, która spoczywa na właścicielu pojazdu. Na ogół jest wyrażany jako kwota pieniężna, np. 500 zł, 1000 zł, 2000 zł, itp.
 2. Jak działa udział własny: Gdy ubezpieczony zgłasza szkodę objętą ubezpieczeniem AC, ubezpieczyciel dokonuje wyceny szkody i oblicza kwotę odszkodowania. Następnie od tej kwoty odliczany jest udział własny, który musi być pokryty przez właściciela pojazdu. Pozostała część odszkodowania jest wypłacana przez ubezpieczyciela.
 3. Wpływ udziału własnego na polisę: Udział własny ma wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. Zazwyczaj wyższy udział własny oznacza niższą składkę, natomiast niższy udział własny skutkuje wyższą składką. Wynika to z faktu, że większy udział własny oznacza, że ubezpieczony ponosi większą część kosztów naprawy lub odszkodowania, co zmniejsza ryzyko finansowe dla ubezpieczyciela.
 4. Wybór udziału własnego: Przy zawieraniu polisy AC ubezpieczony ma zazwyczaj możliwość wyboru udziału własnego. Istnieją różne opcje udziału własnego do wyboru, a ubezpieczyciel może określić minimalną i maksymalną kwotę udziału własnego. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, jak wybór udziału własnego wpływa na wysokość składki i własne możliwości finansowe w przypadku szkody.
 5. Korzyści udziału własnego: Posiadanie udziału własnego może być korzystne dla właścicieli pojazdów, którzy chcą obniżyć wysokość składki ubezpieczeniowej. Wyższy udział własny może przynieść oszczędności na składce, zwłaszcza jeśli ubezpieczony jest ostrożnym kierowcą i nie spodziewa się częstych szkód.
Podsumowanie: Udział własny w ubezpieczeniu AC to suma, jaką właściciel pojazdu musi pokryć przy zgłoszeniu szkody. Ma to wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, gdzie wyższy udział własny zazwyczaj oznacza niższą składkę. Wybór udziału własnego jest ważnym elementem przy zawieraniu polisy AC, a właściciel pojazdu powinien uwzględnić swoje możliwości finansowe i ryzyko szkód przy podejmowaniu decyzji.
Kolizja samochód zastępczy

Zniesienie amortyzacji części

Amortyzacja części jest to pomniejszenie wartości części które muszą być użyte do naprawy samochodu. Wynika to  z wieku pojazdu i jego zużycia czyli amortyzacji. Towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają taką amortyzację przy wyliczeniach szkód i wycenie odszkodowania w zakresie części zamiennych może się okazać że ubezpieczając kilku letni samochód towarzystwo potrąci na przykład 80 % wartości części przez co zaniży wartość wypłaconego odszkodowania. Zniesienie amortyzacji części w ubezpieczeniu samochodowym: Co to oznacza dla właścicieli pojazdów? Zniesienie amortyzacji części to jedno z ważnych zagadnień w ubezpieczeniu samochodowym, które ma istotny wpływ na sposób wypłaty odszkodowania i naprawy pojazdu. W tym artykule omówimy, czym jest zniesienie amortyzacji części, jak działa i jakie korzyści przynosi właścicielom pojazdów.
 1. Definicja zniesienia amortyzacji części: Zniesienie amortyzacji części oznacza, że ubezpieczyciel w przypadku szkody nie uwzględnia spadku wartości części z powodu ich użytkowania lub starzenia się. Oznacza to, że w przypadku wymiany uszkodzonych części na nowe, ubezpieczyciel pokrywa pełny koszt nowych części bez uwzględniania ich zużycia.
 2. Jak działa zniesienie amortyzacji części: Gdy właściciel pojazdu zgłasza szkodę objętą ubezpieczeniem, ubezpieczyciel ocenia zakres szkód i przeprowadza wycenę naprawy lub wymiany uszkodzonych części. W przypadku zniesienia amortyzacji części, ubezpieczyciel uwzględnia tylko koszt nowych części bez odliczania ich zużycia. Oznacza to, że właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie lub naprawę na zasadzie pełnej wartości części.
 3. Korzyści dla właścicieli pojazdów: Zniesienie amortyzacji części przynosi kilka korzyści właścicielom pojazdów. Po pierwsze, umożliwia ono pełną i sprawiedliwą wypłatę odszkodowania, ponieważ uwzględnia koszt nowych części bez pomniejszania ich wartości. To pozwala na skuteczną naprawę lub wymianę uszkodzonych części pojazdu.
Ponadto, zniesienie amortyzacji części może mieć także wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. Większość ubezpieczycieli oferuje opcję ubezpieczenia z lub bez zniesienia amortyzacji części. W przypadku wyboru tej opcji, składka ubezpieczeniowa może być nieco wyższa, ale właściciel pojazdu zyskuje pełną ochronę i korzyść z naprawy lub wymiany uszkodzonych części na nowe.
 1. Wymagania i warunki: Warto zauważyć, że nie wszystkie ubezpieczyciele oferują zniesienie amortyzacji części jako standardową opcję w polisach. Może to być dostępne jako dodatkowe rozszerzenie polisy lub jako wybór przy zawieraniu umowy. Warto dokładnie zapoznać się z warunkami i zapisami ubezpieczenia, aby mieć pełną świadomość, czy zniesienie amortyzacji części jest uwzględnione i w jakim zakresie.
Podsumowanie: Zniesienie amortyzacji części w ubezpieczeniu samochodowym oznacza, że ubezpieczyciel nie uwzględnia spadku wartości części z powodu ich zużycia lub starzenia się. Jest to korzystne dla właścicieli pojazdów, ponieważ umożliwia pełną wypłatę odszkodowania lub naprawę na zasadzie pełnej wartości części. Należy pamiętać, że dostępność tej opcji może się różnić w zależności od ubezpieczyciela i warunków polisy.
Co to jest szkoda całkowita

Naprawa w ASO i na oryginalnych częściach

Każdy po wypadku chciałby oddać samochód po wypadku do autoryzowanego warsztatu i naprawić go na nowych oryginalnych częściach ale niestety jest tak że nie przy każdym ubezpieczeniu AC w przypadku szkody wstawisz swój pojazd do dealera i mieć problem z głowy. W dzisiejszych czasach  bardzo towarzystw oferuje jako podstawowy wariant ubezpieczenia rozliczenie za pomocą  kosztorysu oznacza nie mniej nie więcej tylko niższą wycenę szkody. Za tą kwotę naprawisz samochód w nieautoryzowanym warsztacie oraz na zamiennikach, czyli na częściach nie mających logo producenta. Jeśli masz zaprzyjaźniony warsztat i chcesz naprawić samochód z ubezpieczenia AC Szczecin to możesz wybrać taki sposób rozliczania szkody.

Tanie Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC Szczecin

Zadzwoń do nas i zapytaj o najlepszą ofertę ubezpieczenia Auto Casco

Żadna multiagencja w Szczecinie czy Policach nie porówna Ci tak dokładnie ofert AC jak nasi Agenci. Dzięki nam porównasz ceny, zakres ubezpieczenia, a nawet ocenę oferty każdej polisy. Nasi doradcy zaproponują Tobie optymalne rozwiązanie można powiedzieć że skroją ubezpieczenie na miarę. Dzieje się tak bo zależy nam na tylko na tym  abyś wybrał najlepszą ofertę dla siebie nasi klienci  według nas muszą być zadowoleni.

Co zawiera ubezpieczenie autocasco - od czego nas chroni

Ubezpieczenie AC obejmuje między innymi następujące szkody:
 • koszty naprawy pojazdu, jeśli został uszkodzony w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
 • koszty wymiany części uszkodzonych w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
 • koszty holowania pojazdu do najbliższego warsztatu,
 • koszty wynajmu pojazdu zastępczego,
 • koszty utraconej wartości pojazdu w wyniku uszkodzenia.
Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, ale często wymagane przez banki przy finansowaniu zakupu pojazdu. Właściciele samochodów mogą wybierać różne opcje ubezpieczenia, w zależności od swoich potrzeb i oczekiwań. Ubezpieczenie AC może obejmować tylko podstawowy zakres, który chroni przed szkodami wynikającymi z kradzieży lub uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji, lub może obejmować bardziej rozbudowany zakres, w którym ubezpieczony będzie np. na wypadek zalania pojazdu. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników, takich jak wartość samochodu, miejsce zamieszkania właściciela, liczba i rodzaj szkód w przeszłości itp. Właściciel pojazdu powinien zawsze dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, aby wiedzieć, jakie szkody są objęte polisą, a także jakie wyłączenia i ograniczenia obowiązują.

Ubezpieczenie OC i AC

Ubezpieczenie mieszkań

Ubezpieczenie travel