Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

Gwarancje transportowe – Gwarancje bankowe dla firm transportowych

Gwarancje dla firm transportowychUbezpieczenie minimalnej zdolności finansowej Certyfikat kompetencji przewoźnika drogowego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE już od 4 grudnia 2011 roku wprowadza następujące zmiany warunków wykonywania zawodu przewoźnika:

 • osoba zarządzająca transportem,
 • odpowiednio zorganizowana siedziba firmy jako wymóg konieczny prowadzenia działalności,
 • licencja wspólnotowa – dokument jednolity dla wszystkich państw członkowskich,
 • zaostrzenie wymagań dotyczących dobrej reputacji kompetencji zawodowych,
 • dokumentowanie sytuacji finansowej,

Aby zostać przewoźnikiem drogowym, należy udokumentować że mamy  dobrą sytuację finansową. Na dzień dzisiejszy można to zrobić na kilka różnych sposobów, większość przedsiębiorców nie ma z tym  dużego problemu, jednak po 4 grudnia 2011 roku jet to wiele trudniejsze. Wprowadzenie surowszych wymogów ma wyeliminować z branży transportowej te podmioty, które nie są w stanie na bieżąco regulować swoich własnych zobowiązań. 

 • gwarancja transportowa
 • gwarancje bankowe dla firm transportowych
 • gwarancja ubezpieczeniowa do licencji
 • gwarancje transportowe
 • gwarancja bankowa transport

Ubezpieczenie minimalnej zdolności finansowej  jest przeznaczone dla przewoźników drogowych krajowych oraz międzynarodowych – którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia/licencji lub dodatkowego wypisu z licencji – dla udokumentowania posiadania minimalnej zdolności finansowej.

Ubezpieczyciel w ramach zawartej polisy ubezpieczeniowej, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe, zgodnie z wymogami art. 7 pkt. 1 i n. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. i do wysokości kwot wymienionych w pkt.1 tego artykułu, przy czym ubezpieczający jest zobowiązany przy wypełnianiu wniosku, podając dokładne dane firmy oraz liczbę pojazdów, którymi wykonuje działalność gospodarczą.

 

 • gwarancja transportowa
 • gwarancje bankowe dla firm transportowych
 • gwarancja ubezpieczeniowa do licencji
 • gwarancje transportowe
 • gwarancja bankowa transport