Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom  i firmom transportowym które poszukują najlepszego i taniego ubezpieczenia OC przewoźnika – pomożemy wybrać najlepszą pod odnośnie do ceny i jakości ofertę z wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym może to być PZU Warta Hestia Generali Allianz Uniqa czy AXA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym międzynarodowym – OC przewoźnika – OCP

Kalkulator OC przewoźnika

W ramach ubezpieczenia ochroną otoczona jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie czy też stratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym . Na dodatek ochroną mogą być otoczone:

 • niezbędne koszty osłony prawnej i koszty sądowe
 • koszty, jakie przewoźnik poniósł tak aby obniżyć rozmiary szkody albo udaremniać jej wystąpieniu
 • koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru ewentualnie jego składowania

OBLICZ SKŁADKĘ OCP

 Odpowiedzialność OCP może być również poszerzona o:

 • szkody powstałe w artykułach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR
 • szkody w łatwo psujących się produktach żywnościowych
 • szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju

Szkody powstałe w toku transportu towarów zwiększonego ryzyka takich jak:

 • sprzęt AGD
 • sprzęt RTV
 • sprzęt komputerowy
 • tytoń przetworzony
 • alkohol

Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp

Przepisy dotyczące usług świadczonych przez przewoźników na terenie Polski wynikają wprost z Prawa przewozowego. Prawo jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju lokalizacja załadunku i rozładunku znajduje się na terenie Polski. Przewozy międzynarodowe normowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym transporcie drogowym materiałów. Konwencja ma zastosowanie w usługach transportu drogowego towarów, niezależnie od miejsca  zamieszkania  jeżeli  miejsce nadania przesyłki i położenie dostawy  znajdują się w różnych krajach oraz co najmniej jeden z nich jest państwem jaki przystąpił do konwencji.

Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego w skrócie OCP  bądź oc przewoźnika poszczególne zakłady ubezpieczeń dodatkowo stosują zredukowania rozmiarów swojej odpowiedzialności określając jakiego rodzaju niebezpieczeństwa są wyłączone z zakresu podstawowego ubezpieczenia. W większości wypadków wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i  kradzieży w wyniku rozboju i napadu transportu przesyłek niebezpiecznych lub zwiększonego ryzyka, bądź postoju samochodu poza parkingami strzeżonymi. Etapia Ubezpieczenia jako najlepsza agencja ubezpieczeniowa swoim klientom oferujemy przede po pierwsze w jakich w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP wkłady własne są zniesione.Standardowo polisy obejmują także większą część istotnych ryzyk – kradzież ładunku, jego utratę lub uszkodzenie.  W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP krajowego lub  OC przewoźnika międzynarodowego czy też OCS  oc spedytora z reguły najczęstszym rozszerzeniem wiążącym się z specjalną zapłatą jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt lub leków.