Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych

Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych
Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych przeznaczone zostało dla podmiotów realizujących wszelkie tego typu prace. Nie ma jednocześnie znaczenia jaką dany podmiot pełni w czasie tych robót rolę, dlatego też ubezpieczającym może być zarówno Inwestor, Wykonawca Generalny a także jego podwykonawcy. Ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody materialne wyszczególnione w kontrakcie. Podstawowym przedmiotem w tym wypadku jest odtworzenie robót, które są wynikiem uszkodzenia czy też destrukcji zarówno materiałów budowlanych, jak również urządzeń będących w fazie montażu.

 

W sytuacji, gdy Ubezpieczający wyrazi chęć rozszerzenia ubezpieczenia, jego zakres jest dostosowywany do wymagań podmiotu. Umowę zawiera się na cały czas trwania kontraktu na daną budowę. W obecnych warunkach gospodarczych i wobec postawy banków, ubezpieczenie robót budowlano-montażowych może uchronić przed poważnymi problemami oraz zrekompensować powstałe straty, także wobec osób trzecich, które nie zostały uwzględnione w umowie. Przejdź do zakładki kalkulator ubezpieczenia firmy