Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznegoUbezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie przeznaczone zostało dla wszelkiego rodzaju firm, które posługują się sprzętem elektronicznym w swej codziennej działalności. Dlatego też w ramach tegoż ochroną objęto zarówno sprzęt elektroniczny przypisany do stanowiska pracy i czynnie użytkowany przez pracownika, ale także sprzęt mobilny użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dodatkowo ubezpieczone zostaną dane zapisane na zewnętrznych nośnikach wraz z tymi nośnikami oraz oprogramowanie zainstalowane na poszczególnych urządzeniach. Jeżeli firma poniesie szkody i będzie zmuszona ponieść dodatkowe koszty w czasie naprawy uszkodzonych sprzętów, wydatki te również będą objęte ubezpieczeniem. Sprzęt objęty proponowaną przez nas ochroną, ubezpieczony zostanie przed wszelkiego rodzaju szkodami spowodowanymi przez nieprzewidzianymi zdarzeniami (również kradzieżą), w wyniku których musi on zostać naprawiony, wymieniony czy też zakupiony ponownie. Zasadniczy okres umowy trwa 12 miesięcy.

Ubezpieczenie może zostać natomiast dopasowanie do danego klienta, zarówno pod względem okresu jego trwania, ale także w ramach specyfiki danej firmy.