Ubezpieczenie Wojażer – Pomoc w podróży

 Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla:

 • Osób zamieszkałych w Polsce udających się  ramach zorganizowanego wyjazdu
 • Cudzoziemców przebywających w Polsce

Polisa może być zawarta jako:

 • polisa indywidualna
 • polisa rodzinna
 • polisa zbiorowa
   

Zakres ubezpieczenia

Podstawowy zakres ubezpieczenia Wojażer – PZU Pomoc w Podróży obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy

Co zawiera ubezpieczenie

 • leczenie szpitalne i ambulatoryjne
 • leczenie stomatologiczne
 • transport medyczny
 • leczenie związane z ciążą i porodem
 • poszukiwanie i ratownictwo
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • transport dla osób bliskich
 • pomoc prawną

 

Za dopłatą możemy dokupić

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka
 • rekreacyjne uprawianie narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych
 • wyczynowe uprawianie sportu
 • wykonywanie pracy fizycznej
 • zaostrzenie lub powikłania choroby przewlekłej

Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres od jednego dnia do jednego roku.

 

Ubezpieczenie PZU Wojażer Etapia Ubezpieczenia

Adres ul.Opłotki 2
70-556 Szczecin

tel./fax 91 434 05 20

lub 793 20 40 60