Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenia zdrowotne Etapia Ubezpieczenia Szczecin  pomoże Ci w wyborze optymalnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych, powszechne i prywatne. Ubezpieczeniem powszechnym jest objęta większa część społeczeństwa i obejmuje większość świadczeń medycznych. Za system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), który składa się z centrali oraz ośrodków wojewódzkich. Jego zadaniem jest zarządzanie pieniędzmi i rozdzielanie ich, wszystkim ośrodkom medycznym z którymi podpisana jest umowa w zależności od wykonanych świadczeń. NFZ zajmuje się także refundacją leków.

Jeśli nie jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem możemy sami dobrowolnie zawszeć umowę w najbliższej placówce Narodowego Funduszu Zdrowia. Drugi rodzaj ubezpieczenia to prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ze względu na niską jakość usług, a także wielomiesięczne kolejki do specjalistów opłacanych poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia, wiele osób chętnie ubezpiecza się dodatkowo. Z tego powodu możemy zaobserwować powiększającą się ilość prywatnych ośrodków zdrowia. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dzieli się na ubezpieczenie grupowe bądź abonamentowe. Te pierwsze oferowane jest pracownikom dużych korporacji, natomiast ubezpieczenie abonamentowe może wykupić każdy. Prawo do oferowania prywatnych ubezpieczeń mają jedynie zakłady ubezpieczeń oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Na rynku jest wiele takich firm dlatego warto dokładnie prześledzić ofertę każdej z nich. Dobre ubezpieczenie zdrowotne to takie, które zapewni nie tylko wizytę u specjalisty, ale także pomoc finansową w przypadku poważnej choroby.

Cena prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego:

Podstawowa Opieka – 45 zł/miesiąc w wariancie indywidualnym, 123 zł/miesiąc w wariancie rodzinnym

 • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarze specjaliści (chirurg ogólny, chirurg dziecięcy, urolog);
 • podstawowe badania diagnostyczne;
 • podstawowe zabiegi ambulatoryjne
 • szczepienia ochronne p/grypie i p/tężcowe;
 • refundacja kosztów leczenia do limitu

Specjalistyczna Opieka – 87 zł/mięsiąc w wariancie indywidualnym, 233 zł/miesiąc w wariancie rodzinnym

 • rozszerzony zakres lekarzy specjalistów;
 • podstawowe badania diagnostyczne
 • rozszerzony zakres zabiegów ambulatoryjnych
 • szczepienia ochronne p/grypie i p/tężcowe;
 • refundacja kosztów leczenia do limitu

Pełna Opieka – 147 zł/mieśiąc w wariancie indywidualnym, 400 zł/miesiąc w wariancie rodzinnym

 • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej;
 • rozszerzony zakres lekarzy specjalistów;
 • rozszerzony zakres diagnostyki radiologicznej, endoskopowej i laboratoryjnej;
 • rozszerzony zakres zabiegów ambulatoryjnych
 • wizyty domowe;
 • szczepienia ochronne p/grypie i p/tężcowe;
 • refundacja kosztów leczenia do limitu