Gwarancja zapłaty wadium

gwarancja zapłaty wadiumJeśli nie chcesz zamrażać swoich środków pieniężnych i przystępujesz do przetargu powinieneś  wykupić  taką usługę właśnie w towarzystwach ubezpieczeniowych.  Oferta ta przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców startujących w przetargach, a co za tym idzie zobowiązanych do wniesienia wadium. Gwarancja należytego wykonania umowy dotyczy także przedsiębiorców, którzy nie chcą bądź nie mogą sobie pozwolić na zamrożenie kapitału, a chcą zabezpieczyć się na wypadek usterki i złego wykonania usługi.

Z tego powodu ubezpieczeniem tym objęte są przede wszystkim umowy budowlane, które dają gwarancje wykonania usługi. Dzięki nabyciu takiej formy ubezpieczenia przedsiębiorca może poczuć się bezpiecznie, gdyż jego pieniądze i inwestycja klienta są zabezpieczone od samego początku, aż po sam koniec budowy. Zabezpieczony jest bowiem już etap składania oferty w przetargu. Kolejne etapy jak realizacja zamówienia, a nawet proces gwarancji po zakończeniu prac obejmujących podpisaną umowę, także są zabezpieczone. Skorzystanie przez podmiot gospodarczy z gwarancji należytego wykonania umowy przynosi korzyści finansowe. Firma staje się rzetelna, dzięki wypłacalności, a przedsiębiorca ma możliwość inwestowania wolnych środków finansowych. Firmy ubezpieczeniowe indywidualnie dobierają wysokość stawki w zależności od wniosku. Wykonawca musi opłacić gwarancje najpóźniej w dniu wygrania przetargu, jeśli tego nie zrobi zamawiający ma prawo wybrać inną firmę z przetargu, która tego dokonała. Nieopłacenie gwarancji jest traktowane jako niewywiązanie się z umowy.

Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie w przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy określonych w ofercie lub w inny sposób naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu.

Gwarancja zapłaty wadium tylko  Etapia Ubezpieczenia

ul.Opłotki 2

70-556 Szczecin

tel. 91 434 05 20