Wypowiedzenie umowy OC Gothaer

Wypowiedzenie polisy OC Gothaer

Każdy kto chce zrezygnować z polisy OC w Gothaer, może zrobić to w trzech przypadkach: zakupu, sprzedaży samochodu oraz braku chęci przedłużenia polisy na kolejny rok.

Jeśli został zakupiony lub sprzedany używany samochód, z wcześniejszym ubezpieczeniem, nie ma konkretnych terminów w jakich należy złożyć wypowiedzenie. Należy pamiętać, że wygasa ono automatycznie z ostatnim dniem jego obowiązywania i nie jest automatycznie przedłużane.

Skorzystaj z darmowego obliczenia składki ubezpieczenia za pomocą naszego kalkulatora ubezpieczenia OC

W przypadku chęci rezygnacji z ubezpieczenia OC, jeśli nadal pozostaje się jego właścicielem, należy pamiętać aby wypowiedzenie polisy zaplanować wcześniej oraz znaleźć ofertę, która zostanie podpisana w dniu wygaśnięcia polisy z poprzednim Ubezpieczycielem. Ubezpieczenie OC pojazdu jest ubezpieczeniem obowiązkowym i za jego nieposiadanie grożą wysokie kary finansowe. W przypadku nadawania wypowiedzenia pocztą, datą złożenia wypowiedzenia jest stempel pocztowy zawierający datę nadania.

 

Co należy umieścić na wypowiedzeniu polisy Ubezpieczenia OC z Gothaer?

 • Dane właściciela pojazdu
 • Markę oraz model samochodu
 • Numer rejestracyjny oraz numer VIN pojazdu
 • Nazwę ubezpieczyciela wraz z danymi korespondencyjnymi
 • Numer polisy
 • Podstawę prawną odstąpienia od polisy
 • Podpis osoby, na którą dana polisa została wykupiona

 

Własnoręcznie podpisane wypowiedzenie Ubezpieczenia OC należy złożyć najpóźniej na 1 dzień przez końcem obowiązywania polisy w następujący sposób:

 • Przesłać na adres korespondencyjny
  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Wołoska 22 A
  02-675 Warszawa
 • Przesłać faksem na numer
  (22) 469 69 70
 • Przesłać droga elektroniczną
  kontakt@gothaer.pl