Zwolnienia w PZU

Znowu zwolnienia w PZU

Na początku kwietnia, największy ubezpieczyciel na polskim rynku, ogłosił restrukturyzację kadr. Zatrudnienie będzie zmniejszane w maju i w czerwcu. Liczba zatrudnionych w firmie zmniejszy się o 152 osoby, co stanowi 1,4 % wszystkich pracujących w PZU S.A. i w PZU Życie. Restrukturyzacja będzie miała formę zwolnień grupowych. Zwolnieni pracownicy zostaną objęci osłoną w postaci odpraw, które przy zwolnieniach grupowych są korzystniejsze. Jak miało to miejsce w latach ubiegłych, PZU uruchomi program wspomagający zwolnione osoby w poszukiwaniu innego zatrudnienia. Świadczenia wypłacane zwolnionym pracownikom, w dużej części pokrywane są z rezerwy restrukturyzacyjnej. Tegoroczne zwolnienia, to dalsza część programu zapoczątkowanego w roku 2009. Program ten przewidywał zmniejszenie liczby pracowników PZU S.A. i PZU Życie o 4.000 osób.