Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

Ubezpieczenie elektrowni wiatrowych

ubezpieczenie wiatrakówUbezpieczenie wiatraków  fachowo mówiąc ubezpieczenie turbin wiatrowych,  stanowi konieczność, którą należy uwzględnić na etapie planowania inwestycji, biorąc pod uwagę duże koszty ich postawienia, ale i realne zagrożenia podczas eksploatacji warto wykupić taką polisę której cena jest wielokrotnie niższa niż ewentualna szkoda. W ostatnich latach liczba elektrowni wiatrowych w Polsce zwiększyła się kilkakrotnie. Co więcej, mamy do czynienia ze znacznym wzrostem wielkości i mocy turbin wiatrowych. To z kolei przekłada się na wyższą wartość jednostkową urządzeń i tym samym ryzyko większych szkód. W tym miejscu nie można pominąć oprócz szkód materialnych, również utraty zdrowia, a niekiedy życia pracowników montujących turbiny wiatrowe. Poza kosztem samych urządzeń czynnikiem wpływającym na wielkość szkód są wysokie nakłady ponoszone w związku z akcją ratowniczą oraz usuwaniem ich skutków.

Klientom posiadającym bądź wykorzystującym w prowadzonej przez siebie działalności elektrownie wiatrowe oferujemy pełną gamę wysokospecjalistycznych programów ubezpieczeniowych. Podczas tworzenia pakietu ubezpieczenia elektrowni wiatrowej braliśmy pod uwagę jej specyfikę, która wpływa na to, iż polisa takiej firmy w znaczący sposób różni się co do zakresu od polis stosowanych w innych branżach.


Zakres programu ubezpieczenia elektrowni wiatrowej.

Zakres polis ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców posiadających lub wykorzystujących  w swojej działalności  takie urządzenia, zgodny jest z panującym standardem. Wszelkie uszkodzenia będące wynikiem oddziaływania czynników zewnętrznych, czyli:

 • błąd eksploatacyjny oraz brak umiejętności,
 • implozje i wybuchy,
 • intensywne oddziaływanie opadów atmosferycznych (m.in. gradu),
 • kradzież lub dewastacja,
 • niskie temperatury (mrozy),
 • osunięcia i zapadnięcia się gruntów,
 • powodzie,
 • pożary, osmalenia, przypalenia, tlenia, żarzenia,
 • silne wiatry, w tym także huragany,
 • upadek statku powietrznego bądź też jego elementów,
 • wyładowania atmosferyczne.

Szkody, które są rezultatem czynników wewnętrznych, do których zaliczamy:

 • błąd projektowy, wadliwe wykonanie oraz wada materiałowa,
 • nieprawidłowe działanie modułów takich jak: inwertery, urządzenia bezpieczeństwa,
 • wszelkie awarie dotyczące mechanizmów mające swoją przyczynę w wadliwym działaniu osprzętu elektrycznego,
 • liczne zwarcie, przepięcie.

Szkody mające inną, niż powyżej wymienione przyczynę. Dodatkowo polisa ubezpieczeniowa elektrowni wiatrowej jest możliwa do rozszerzenia o zabezpieczenie od utraty przychodów z produkcji energii, gdzie ochroną obejmujemy przychód nieuzyskany wskutek szkody w elementach elektrowni wiatrowej.

Ubezpieczenie pracowników montujących turbiny wiatrowe

ubezpieczenie pracowników wiatraki

Szkody wynikające z utraty zdrowia bądź życia pracowników montujących turbiny wiatrowe.

Ubezpieczenie na życie dla pracowników montujących turbiny wiatrowe nie są oferowane przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe jednak Etapia ma taką ofertę dla swoich klientów.

Przykładowe ryzyka z zakresu grupowe ubezpieczenia na życie, zdrowie i NNW:

 • śmierć Ubezpieczonego,
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w pracy,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • niezdolność do pracy,
 • poważne zachorowania,
 • operacje chirurgiczne,
 • pobyt w szpitalu.

Jeżeli prowadzisz farmę wiatrową bądź w prowadzonej przez siebie działalności wykorzystujesz elektrownie wiatrowe to potrzebujesz solidnego ubezpieczenia. Na łamach naszej strony znajdziesz wszystko to, czego szukasz. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi ofertami. Za sprawą dostępnych narzędzi ułatwiających wybór rozwiązania możesz liczyć na dopasowanie oferty do indywidualnych oczekiwań. Dołącz do grona osób, które korzystają z oferowanych przez nas rozwiązań, a możesz być pewien, że nie pożałujesz podjętej przez siebie decyzji.