Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

Ubezpieczenia dla firm budowlanych

Ubezpieczenie OC firmy budowlanej

tanie ubezpieczenie firmy budowlanej Szczecin
Kup dobre ubezpieczenie firmy budowlanej - online

Tanie ubezpieczenie firmy budowlanej

Zapewnij ochronę sobie i prowadzonej działalności gospodarczej. Pomożemy Ci wybrać OC dla firm budowlanych online. Przystępujesz do przetargu? Zabezpiecz majątek swojej firmy. Ubezpieczenie zagwarantuje Ci zapłatę wadium. Nie będziesz musiał zamrażać swoich pieniędzy. Twoja polisa zwiększy wiarygodność firmy i zapewni klientowi gwarancję, że w razie problemów firmy ubezpieczyciel zrekompensuje szkodę. Zapraszamy Etapia Ubezpieczenia Szczecin

Ubezpieczenie firmy budowlanej Szczecin online
Zadzwoń zapytaj o cenę ubezpieczenia firmy
Masz pytania?
Zadzwoń zapytaj o warunki ubezpieczenia

W branży budowlanej o wypadki nietrudno. Ubezpieczanie OC dla firm budowlanych pozwoli odciążyć Cię od wielu zmartwień, które odczuwasz jako właściciel. Otrzymaj polisę, która zabezpieczy mienie firmy, odpowiedzialność cywilną czy prace wykonane przez podwykonawców. Jak dopasować ubezpieczenie do swojej firmy? W Etapia Ubezpieczenie wesprzemy Cię przy wyborze dopasowanego zakresu polisy w najniższej cenie oraz pomożemy przy zgłaszaniu szkód. W prosty sposób wytłumaczymy warunki, a także zaopiekujemy się ubezpieczeniem Twojej firmy.

Ubezpieczenie dla firmy budowlanej zapewnia ochronę w razie różnych zdarzeń

Głównym celem tych polis jest zmniejszenie ryzyka prowadzenia firmy budowlanej, przez zapewnienie wsparcia w przypadku niesprzyjających sytuacji. Firma po zawarciu umowy odprowadza składkę, której wysokość może zaczynać się już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. W zamian za nią otrzymuje ubezpieczenie dla firm budowlanych.

ubezpieczenie firmy budowlanej Szczecin

Rodzaje ubezpieczeń dla firmy budowlanej

Firmy budowlane, które  startują w przetargach oferujemy ubezpieczenie do przetargu Szczecin. Gwarancje finansowe umożliwiają uniknięcie wnoszenia wadium w gotówce.  Albo na potrącanie części należności z faktur w ramach zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu a następnie gwarancja usunięcia wad i usterek.

Gwarancja zapłaty wadium

Jeśli nie chcesz zamrażać swoich środków pieniężnych i przystępujesz do przetargu powinieneś  wykupić  taką usługę właśnie w towarzystwach ubezpieczeniowych.  Oferta ta przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców startujących w przetargach, a co za tym idzie zobowiązanych do wniesienia wadium. Gwarancja należytego wykonania umowy dotyczy także przedsiębiorców, którzy nie chcą bądź nie mogą sobie pozwolić na zamrożenie kapitału, a chcą zabezpieczyć się na wypadek usterki i złego wykonania usługi.

Tania gwarancja zapłaty wadium Szczecin

Co daje gwarancja zapłaty wadium

Ubezpieczeniem tym objęte są przede wszystkim umowy budowlane, które dają gwarancje wykonania usługi. Dzięki nabyciu takiej formy ubezpieczenia przedsiębiorca może poczuć się bezpiecznie, gdyż jego pieniądze i inwestycja klienta są zabezpieczone od samego początku, aż po sam koniec budowy. Ubezpieczamy już etap składania oferty w przetargu. Kolejne etapy jak realizacja zamówienia, a nawet proces gwarancji po zakończeniu prac obejmujących podpisaną umowę, również możemy ubezpieczyć.

Firma staje się rzetelna, dzięki wypłacalności, a przedsiębiorca ma możliwość inwestowania wolnych środków finansowych i przeznaczyć na kolejne inwestycje czy przetargi.

Cena gwarancji zapłaty wadium

Wykonawca, który wygrał przetarg musi opłacić gwarancje najpóźniej w dniu wygrania przetargu, jeśli tego nie zrobi zamawiający ma prawo wybrać inną firmę z przetargu, która tego dokonała. Nieopłacenie gwarancji jest traktowane jako niewywiązanie się z umowy.

Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie w przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy określonych w ofercie lub w inny sposób naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu. Firmy ubezpieczeniowe indywidualnie dobierają wysokość stawki w zależności od wniosku. Gwarancja zapłaty wadium Szczecin tylko  Etapia Ubezpieczenia

 

Gwarancja należytego wykonania

Będąc właścicielem firmy budowlanej, trzeba się mierzyć z wieloma problemami. Ubezpieczenie firmy może zawierać gwarancję należytego wykonania. Jeśli firma nie wywiąże się z zadania, nie wykona go należycie lub w terminie, z polisy zostanie wypłacona określona kwota inwestorowi.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu Szczecin zapewnia inwestorowi wypłatę określonej kwoty, jeżeli wykonawca nie wywiąże się z zadania, tj. nie wykona go należycie  lub w terminie. Posiadanie takiej gwarancji znacznie podnosi wiarygodność wykonawcy. Posiadanie polisy gwarancji należytego wykonania umowy przez firmę budowlaną z  przynosi wymierne korzyści finansowe.

Gwarancja należytego wykonania Szczecin

Suma i okres gwarancji należytego wykonania

Suma gwarancji najczęściej równa się wysokości finansowego zabezpieczenia w kontrakcie zawartym pomiędzy wykonawcą i inwestorem. Nie może być ona jednak wyższa niż 30% wartości całego zadania. Okres gwarancji jest zgodny z terminem wykonania kontraktu. Ochrona zaczyna się od momentu podpisania umowy, a zawarta jest do dnia odbioru końcowego robót.

Koszt gwarancji należytego wykonania

Jaka jest cena udzielenia gwarancji należytego wykonania kontraktu przez firmę budowlaną w Szczecinie? Cena jaką musimy wydać na  udzielenia gwarancji zawsze jest ustalany indywidualnie po szczegółowej analizie wniosku. Na cenę gwarancji wpływają w znacznym stopniu możliwości firmy oraz doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań przez firmę budowlaną.

Generalne ubezpieczenie z gwarancją należytego wykonania kontraktu

Firmy budowlane, które potrzebują tego rodzaju zabezpieczenie regularnie, mogą uprościć procedury  za pomocą umowy generalnej o udzieleniu gwarancji. Taka umowa zmniejszy koszty oraz ograniczy dokumentację. Przy generalnej umowie należytego wykonania limit zabezpieczenia jest odnawialny.

Tanie ubezpieczenie robót budowlano montażowych Szczecin

Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych

Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych przeznaczone zostało dla podmiotów realizujących wszelkie tego typu prace. Nie ma jednocześnie znaczenia jaką dany podmiot pełni w czasie tych robót rolę, dlatego też ubezpieczającym może być zarówno Inwestor, Wykonawca Generalny a także jego podwykonawcy. Ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody materialne wyszczególnione w kontrakcie. Podstawowym przedmiotem w tym wypadku jest odtworzenie robót, które są wynikiem uszkodzenia czy też destrukcji zarówno materiałów budowlanych, jak również urządzeń będących w fazie montażu.

Suma i okres robót budowlano-montażowych

Suma gwarancji najczęściej równa się wysokości finansowego zabezpieczenia w kontrakcie zawartym pomiędzy wykonawcą i inwestorem. Nie może być ona jednak wyższa niż 30% wartości całego zadania. Okres gwarancji jest zgodny z terminem wykonania kontraktu. Ochrona zaczyna się od momentu podpisania umowy, a zawarta jest do dnia odbioru końcowego robót.

Koszt robót budowlano-montażowych

Jaka jest cena udzielenia gwarancji należytego wykonania kontraktu przez firmę budowlaną w Szczecinie? Cena jaką musimy wydać na  udzielenia gwarancji zawsze jest ustalany indywidualnie po szczegółowej analizie wniosku. Na cenę gwarancji wpływają w znacznym stopniu możliwości firmy oraz doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań przez firmę budowlaną.

Gwarancja o usunięcia wad i usterek

Gwarancja taka zabezpiecza prawidłową zgodną z postanowieniami umowy realizację kontraktu i obejmuje w zwłaszcza wykonanie kontraktu w określonym terminie oraz zachowanie i zabezpieczenie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych i ilościowych. Po zakończeniu prac obejmuje ona koszty usunięcia wad i usterek w zakresie podpisanej umowy na wykonane prace, w ramach  gwarancji udzielonej przez wykonawcę. Towarzystwo ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty sumy gwarancji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac przez wykonawcę kontraktu. Gwarancja taka pokrywa straty poniesione przez Beneficjenta na skutek niewywiązania się wykonawcy z postanowień podpisanej umowy oraz nieusunięcia wad i usterek Szczecin, które powstały już po zakończeniu kontraktu i odbiorze końcowym robót.

Gwarancja należytego wykonania Szczecin

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Suma gwarancji najczęściej równa się wysokości finansowego zabezpieczenia w kontrakcie zawartym pomiędzy wykonawcą i inwestorem. Nie może być ona jednak wyższa niż 30% wartości całego zadania. Okres gwarancji jest zgodny z terminem wykonania kontraktu. Ochrona zaczyna się od momentu podpisania umowy, a zawarta jest do dnia odbioru końcowego robót.

Cena gwarancji usunięcia wad i usterek

Jaka jest cena udzielenia gwarancji należytego wykonania kontraktu przez firmę budowlaną w Szczecinie? Cena jaką musimy wydać na  udzielenia gwarancji zawsze jest ustalany indywidualnie po szczegółowej analizie wniosku. Na cenę gwarancji wpływają w znacznym stopniu możliwości firmy oraz doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań przez firmę budowlaną.

Firmy budowlane, które potrzebują tego rodzaju zabezpieczenie regularnie, mogą uprościć procedury  za pomocą umowy generalnej o udzieleniu gwarancji. Taka umowa zmniejszy koszty oraz ograniczy dokumentację. Przy generalnej umowie należytego wykonania limit zabezpieczenia jest odnawialny.

OC z tytułu wadliwego wykonania usługi

Chroni w sytuacji, gdy inwestor zgłosił roszczenia do wykonywanych prac przez firmę.

OC za szkody wyrządzone przez pojazdy i narzędzia

Ubezpieczenie sprzętu wykorzystywanego na budowie w tym: pojazdy ciężarowe, wolnobieżne, młoty udarowe. Chroni przed następstwami szkód wyrządzonych z ich użyciem.

OC dla wykonywania robót budowlano-montażowych

Chroni w sytuacji wyrządzenia szkody w związku z wykonywanymi pracami na placu budowy.

Ubezpieczenie floty pojazdów firmowych

Ubezpieczenie zbiorcze dla wszystkich samochodów osobowych i ciężarowych. Ubezpieczenie floty pozwala zaoszczędzić pieniądze oraz czas na poszukiwanie tanich ofert ubezpieczeniowcy.

Ubezpieczenie OC pracodwacy

Chroni w przypadku, gdy jeden z Twoich pracowników zgłosi roszczenia, np. w związku z wypadkiem przy pracy.

Ubezpieczenie NNW pracowników

Zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia poważnych, nieszczęśliwych wypadków. Ochrona obejmuje również drogę i czas dojazdu pracownika do pracy.

Gotowy do porównania ubezpieczenia i zaoszczędzenia pieniędzy?

Cena ubezpieczenie firmy budowlanej

Cena ubezpieczenia firmy budowlanej nie jest stała. Odpowiedni wariant dobierany jest podczas analizy potrzeb klienta. W Etapia Ubezpieczenia Szczecin mamy dostęp do wielu towarzystw ubezpieczeniowych i pomagamy przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Znajdziemy najtańsze ubezpieczenie, które swoim zakresem jest dopasowane do potrzeby każdej firmy budowlanej. Wybieraj spośród wielu możliwości i rozszerzeń polisy.
ubezpieczenie firmy budowlanej Szczecin

Cena od 325

Rocznie

Kalkulator ubezpieczenia firmy budowlanej

Oblicz ubezpieczenie firmy budowlanej online - w kilka minut

Ubezpieczenie firmy budowlanej online – porównamy wiele ofert

Ubezpieczenie firmy budowlanej zabezpiecza właściciela przed wszystkimi błędami pracowników i podwykonawców podczas wykonywania kontraktu. Etapia Ubezpieczenia Szczecin dajemy Ci możliwość obliczenia ubezpieczenia firmy budowlanej a wszystko to  online za pomocą smartfona lub komputera bez wychodzenia z domu. Wybierz klauzule dopasowane do Twojej firmy.

Dodatkowe klauzule dla firm budowlanych
Na co zwrócić uwagę, kupując ubezpieczenie firmy?

Kupując ubezpieczenie, sprawdź, które ryzyka szczególnie będą dotyczyć działalności Twojej firmy. Nie musisz ubezpieczać jej od wszystkiego. Pamiętaj, że zawsze możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia.

Zapytaj o cenę ubezpieczenia firmy budowlanej
Masz pytania?
Zadzwoń zapytaj o warunki ubezpieczenia

  Forma opodatkowania:*
  RyczałtPełna księgowośćKPiR

  Wartość deklarowanego mienia

  * - pole obowiązkowe

  Ubezpieczenie firmy budowlanej - mamy wszystkie odpowiedzi

  Często zadawane pytania - ubezpieczenie firmy budowlanej Szczecin

  1.Czy ubezpieczenie OC dla firmy jest obowiązkowe?

  Ubezpieczenie OC działalności nie jest obowiązkowe jednak są takie zawody które wymagają wykupienia polisy OC. Za brak obowiązkowego ubezpieczenia prawo przewiduje bardzo wysokie kary.

  Jeśli szukasz ubezpieczenia swojej firmy skontaktuj się z nami sprawdzimy najlepsze oferty a później pomożemy w wyborze najlepszej opcji.

  2.Kiedy ubezpieczenie firmy jest obowiązkowe?

  Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla firm zaufania publicznego to przede wszystkim :

  • lekarze
  • adwokaci
  • radcy prawni
  • notariusze
  • księgowi
  • biegli rewidenci
  • rzeczoznawca
  • inżynier
  • architekt
  • detektywi
  • organizatorzy turystyki
  • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi
  • organizatorzy imprez masowych

  3.Dlaczego warto rozważyć zakup ubezpieczenie OC dla firmy?

  Każda firma jest narażona na różne zagrożenia. Ogień, kradzież sprzedaż wadliwego produktu czy też straty finansowe. Posiadając odpowiednio dobraną polisę ubezpieczeniową mamy wiele problemów z głowy.  Ochronisz swój majątek, majątek  pracowników jednocześnie zabezpieczysz swoich klientów.

  4.Jak dobrać ubezpieczenie dla firmy?

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy jest najważniejsze. Jest to podstawowe ubezpieczenie. Jednak ochronę ubezpieczeniową warto rozszerzyć o ubezpieczenie mienia firmy. Zarówno ruchomości czyli maszyny, instalacje, półprodukty, komputery. Ubezpieczyć można również środki pieniężne cały majątek firmy jak i pracowników czy klientów.

  5.Ile kosztuje ubezpieczenie firmy?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

  6.Jaką wybrać sumę ubezpieczenia?

  Polskie prawo dokładnie określa minimalne sumy ubezpieczeniowe dla ubezpieczenia OC zawodowego. Wartość ta się zmienia w zależności od konkretnego zawodu. Najczęściej  minimalna suma ubezpieczenia 50 tysięcy euro na jedno zdarzenie. Oczywiście im wyższa suma ubezpieczenia tym ochrona firmy jest bardziej kompletna. Pamiętaj niekiedy szkody idą w miliony złotych.

  7.Czy ubezpieczenie będzie działało za granicą?

  Tak w większości Towarzystw ubezpieczeniowych zakres terytorialny ubezpieczenia to cała Europa.

  8.Czy można ubezpieczyć telefon firmowy?

  Tak! Jedną z klauzul jest ubezpieczenie firmowego sprzętu elektronicznego. Dzięki niemu można ubezpieczyć komputery, drukarki. Dostępne jest również ubezpieczenie telefonu od zbicia wyświetlacza.

  9.Co można ubezpieczyć od dewastacji i wandalizmu?

  Od szkód związanych z dewastacją i wandalizmem możemy ubezpieczyć lokal i jego wyposażenie, witryny okienne i drzwiowe, szklane lady od stłuczenia.

  10.Czy można kupić polisę ubezpieczenia firmy online?

  Oczywiście! Polisę ubezpieczenia firmy można wykupić online. Płatność natomiast można wykonać Blikiem lub tradycyjnym przelewem na konto towarzystwa ubezpieczeniowego. Polisa zacznie działać po zaksięgowaniu składki na koncie.

  Kończy się Twoje ubezpieczenie auta? Sam oblicz składkę

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip exe consectetur consequat duis aute irure.

  Wypróbuj nasz kalkulator ubezpieczenia samochodu OC i AC