Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

ABC likwidacji szkody

Likwidacja i zgłoszenie szkody – krótki przewodnik

Na kierowców czyha wiele zdarzeń, które mogą doprowadzić do uszkodzenia lub utraty samochodu. Wypadek drogowy, stłuczka, kradzież auta, czy nawet celowe jego uszkodzenie przez osoby trzecie – to może spotkać każdego właściciela samochodu poruszającego się po drodze. Za każdym razem, jako osoby pokrzywdzone dostajemy możliwość zgłoszenia szkody oraz otrzymania niezbędnej pomocy. Ze strony ubezpieczyciela możemy liczyć na holowanie z miejsca wypadku, czy samochód zastępczy w momencie, kiedy nasz nie nadaje się do bezpiecznego uczestniczenia w domu. Za sprawą poniższego poradnika dowiesz się jak uskutecznić cały proces likwidacji szkody.

kolizja zgłoszenie szkody
Zgłoszenie szkody komunikacyjnej
Jak zgłosić szkodę

Krok pierwszy – Co powinieneś wiedzieć, zanim zgłosisz szkodę?

Pamiętaj, że postępowanie likwidacyjne z tytułu OC przeprowadzane jest przez zakład ubezpieczeniowy sprawcy zdarzenia drogowego. Cały proces likwidacji szkody rozpoczyna się już od momentu jej zgłoszenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy. Swoim zakresem obejmuje cały proces szkody, poczynając od zbadania jej przyczyn i okoliczności poprzez określenie rozmiaru szkody oraz osoby odpowiedzialne czy decyzję o wypłacie odszkodowania. Decyzja od ubezpieczyciela powinna zostać dostarczona listownie oraz zawierać stosowne uzasadnienie. Czas potrzebny na likwidację szkody nie powinien przekraczać 30 dni, a w szczególnych przypadkach 90 dni.

Bardzo ważne jest podejście jako osoby zgłaszającej szkody – nie warto stać w opozycji do towarzystwa ubezpieczeniowego, które nie zawsze – jak przyjęło się w obiegowej opinii – będzie szukać kruczków prawnych, aby odmówić wypłaty należnego odszkodowania bądź naliczy opłaty za auto zastępcze. Konieczne staje się, by rzetelnie i skrupulatnie wypełnić formularz w informacje, które przybliżą naszą sytuację. Pomocne staje się również poznanie swoich praw i obowiązków. Zanim zgłosisz szkodę. Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną to masz pełne prawo do pozyskania informacji na temat numeru polisy i zakładu ubezpieczenia sprawcy szkody. Pamiętaj o tym, by koniecznie je zapisać.
Ponadto spisz ze sprawcą oświadczenie o zdarzeniu, na którym będzie jego podpis i przyzna się do winy. Nie zapomnij, by ustalić dane wszystkich osób biorących udział w całym zdarzeniu. Możesz również spisać informacje z dowodów osobistych i praw jazdy, jednak zdecydowanie szybciej wykonasz to robiąc po prostu zdjęcia telefonem.
Zadbaj o to, by w obiektywny sposób opisać całe zdarzenie – warto jest powołać się na opinię świadków – o ile tacy są. Jeżeli znajdziesz osoby służące pomocą to poproś je o podpis do notki na temat wypadku.
W sytuacji, kiedy nie ma porozumienia pomiędzy uczestnikami biorącymi udział w kolizji lub któraś ze stron zachowuje się agresywnie to należy wezwać policję. Policję i służby ratownicze należy wezwać również w przypadku, kiedy ktoś z uczestników wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu. Zastanów się, czy konieczna będzie pomoc drogowa i samochód zastępczy.

Pamiętaj! Podczas wypadku drogowego bądź kolizji Twój samochód dostał uszkodzony w takim stopniu, że wymaga holowania? Ponadto potrzebujesz auta zastępczego, by móc nadal swobodnie przemieszczać się? W ramach odszkodowania ubezpieczyciel powinien podnieść koszty związane z wezwaniem pomocy drogowej, jak również zwrócić koszty związane z wynajęciem auta zastępczego. Na rynku obecne są firmy, które są w stanie zaoferować ciekawe warianty współpracy. Są nimi bezgotówkowe holowanie i wypożyczenie samochodu na czas likwidacji zaistniałej szkody. Z pomocą dobrego agenta ubezpieczeniowego staje się to realne. Zadba o zgłoszenie szkody, zorganizowanie oględzin, wypożyczenie samochodu oraz zorganizuje jego naprawę. Te opcje nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami – rozliczenie odbywa się już pomiędzy pośrednikiem, a ubezpieczycielem.

Kolizja zgłoszenie szkody

Krok drugi –Jak skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym?

Pierwszy raz jesteś uczestnikiem wypadku drogowego, czy stłuczki? Na pewno towarzyszy Ci zdenerwowanie i stres. Z kulminacji złych emocji nie jesteś pewien, czy posiadasz wszystkie dokumenty do wglądu? Poniżej znajdziesz listę.

Jakie są formy kontaktu z Towarzystwem aby zgłosić szkodę. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe proponują odmienne formy zgłaszania szkody. Zazwyczaj oferują one kilka wariantów: Zgłoszenie szkody telefonicznie lub poprzez fax. Zgłoszenie szkody za sprawa formularza kontaktowego na stronie internetowej ubezpieczyciela. Wypełnienie formularza drukowanego i dostarczenie go do siedziby firmy ubezpieczającej. Przesłanie informacji o powstaniu szkody na adres e-mail ubezpieczyciela. Firma ubezpieczenia powinna pisemnie dostarczyć Ci pismo o przyjęciu szkody, które powinno zawierać dodatkowe informacje o dokumentach, jakie są konieczne do dostarczenia.

Bardzo często praktykowane jest, że ubezpieczyciel pyta o preferowany przez nas wariant rozliczenia szkody. Masz pełne prawo zadecydować, czy zechcesz rozliczyć się w opcji bezgotówkowej, czy na podstawie kosztorysu. Pamiętaj! To klient ma prawo zadecydować o tym, gdzie zechce naprawić samochód i absolutnie nikt nie powinien narzucać mu sposobu jego naprawy. Nie należy jednak samodzielnie go naprawiać, ani rozbierać zanim nastąpi zgłoszenie szkody. Nie próbuj zatem na własną rękę go naprawiać zanim obejrzy go rzeczoznawca.

Świetnie! Jesteś już o krok od uzyskania odszkodowania.

Pamiętaj! Konieczne staje się, abyś zapisał i trzymał sobie numer szkody, jaki przypisze Twojemu przypadkowi ubezpieczyciel. Numerem tym możesz posługiwać się podczas wszelkich kontaktów z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Kolizja samochód zastępczy

Krok trzeci – Jak uzyskać samochód zastępczy z OC sprawcy ?

Od chwili, kiedy nastąpi zgłoszenie szkody, zakład ubezpieczeniowy ma przepisowo 30 dni na wypłatę odszkodowania. Warto dodać, że ten czas może ulec przedłużeniu, jeśli nie uda się ustalić pełnych okoliczności zdarzenia lub nie jest jasno określony obowiązek samego ubezpieczyciela.

To musisz wiedzieć! W sytuacji, w której masz podstawy, by twierdzić, że ubezpieczyciel nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków możesz interweniować do Rzecznika Ubezpieczonych. W trwającym procesie likwidacji szkody – w szczególności, kiedy jesteśmy zadowoleni z podejmowanych działań w pracy z likwidatorem, warto jest skorzystać z pomocy zaufanego pośrednika, który pomoże nam bezgotówkowo uzyskać auto zastępcze z oc sprawcy kolizji i zwrot kosztów za lawetę oraz w przypadku zaniżonego odszkodowania dopłatę do odszkodowań.

Za każdym razem należy w trybie nagłym uzyskać odszkodowanie z wypadku. Nie warto czekać z założonymi rękoma na kontakt likwidatora – postaraj się upewnić, że twój ubezpieczyciel posiada wszystkie informacje potrzebne do wypłaty odszkodowania. W tym celu skontaktuj się z ubezpieczycielem i po prostu dopytaj  o szczegóły. Warto, abyś posłużył się danymi przypisanymi w procesie likwidacji szkody – mowa tutaj o numerze zgłoszenia.

Co to jest szkoda całkowita

Krok czwarty –Szkoda całkowita i szkoda częściowa co dalej ?

Odszkodowanie z tytułu OC ocenia się na podstawie rozmiaru uszkodzeń – wyróżnia się szkodę częściową i szkodę całkowitą.

Szkoda całkowita orzekana jest w sytuacji, gdy warto zniszczeń przekracza 100% wartości auta- w praktyce oznacza to, że auta nie można przywrócić do stanu pierwotnego. Stwierdzana jest także w przypadku, kiedy zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy dowiedzie, że wartość naprawy przekroczy 100% wartości auta lub jego naprawa byłaby wyjątkowo uciążliwa i trudna do wykonania. Ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego możemy liczyć na wypłatę pełnego świadczeni oraz propozycje zakupu samochodu. Ostatecznie to my decydujemy o tym, czy opłaca nam się jeszcze samochód naprawiać i gdzie ewentualnie taka naprawa zostanie przeprowadzona. Nieważne czy sprawca szkody miał tanie OC czy pełen pakiet OC i AC wypłata będzie taka sama.

Szkoda częściowa występuje, gdy koszt naprawy auta nie przekroczy 100% jego wartości. Bardzo często stosowaną praktyką przez ubezpieczycieli jest, że określają oni 70% wartości samochodu – nie zgadzajmy się na to! Szkoda częściowa zwykle rozliczana jest na dwa sposoby. Mowa tutaj o likwidacji szkody gotówkowej – w sytuacji, kiedy bierzemy pieniądze według kosztorysu naprawy i sami dbamy o naprawę pojazdu oraz likwidacja bezgotówkowa – występuje w momencie, kiedy ubezpieczeni ponosi koszty naprawy w serwisie wybranym przez nas, po rozpatrzeniu szkody przez rzeczoznawcę. Zazwyczaj samodzielnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy kwota odszkodowania jest zasadnie naliczona. W takiej sytuacji pomocne staje się zwrócenie do pośrednika. On z kolei w naszym imieniu skontaktuje się z ubezpieczycielem, okaże wsparcie przy wypełnianiu wszystkich dokumentów i będziemy mogli otrzymać darmowy samochód zastępczy, dodatki do odszkodowania, holowanie naszego samochodu i wiele innych dodatkowych czynności. Dzięki nim w bezstresowy sposób przejdziemy przez proces zgłaszania likwidacji szkody, a także będziemy mogli otrzymać satysfakcjonujące nasz odszkodowanie.

Odszkodowanie za kolizję

Jakie typy odszkodowań są możliwe do pozyskania w procesie likwidacji szkody?

Sam możesz wybrać sposób likwidacji szkody komunikacyjnej. Towarzystwo nie może narzucić SI sposobu rozliczenia. Jeżeli uszkodzony pojazd był samochodem służbowym i w wyniku jego zniszczenia nie mogliśmy wykonywać pracy to możemy dołożyć starań, by otrzymać odszkodowanie dochodowe.


Jesteś ofiarą wypadku drogowego, podczas którego uszkodzony został Twój samochód? Jesteś przed zgłoszeniem szkody lub bierzesz udział w procesie likwidacji szkody? Poniżej znajdziesz kilka pomocnych wskazówek.

Z pomocą dobrego pośrednika bezproblemowo przejdziesz przez złożony proces likwidacji szkody. Począwszy od zgłoszenia szkody, zorganizowania oględzin, wypożyczenia samochodu, zorganizowania naprawy. Pamiętaj, że te usługi nie wiążą się ż żadnymi dodatkowymi kosztami – rozliczenie odbywa się pomiędzy pośrednikiem, a ubezpieczycielem. Ponadto wszelkie roszczenia z tytułu OC przedawniają się po 3 latach od daty otrzymania odszkodowania. Wobec czego masz 3 lata na zbycie wierzytelności lub wejście na drogę sądową z ubezpieczycielem.
Wysokość odszkodowania, jaką przyznaje nam ubezpieczyciel, jest tak zwaną kwotą bezsporną – wobec czego śmiało możemy się od niej odwołać.
Przyjęcie odszkodowania nie zamyka jedna drogi do starania się o większą rekompensatę na drodze prawnej.
W momencie, kiedy masz podstawy do tego, by twierdzić, że ubezpieczyciel nie postępuje uczciwie lub stara się celowo zaniżyć wartość szkody, masz prawo złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych lub wyższego organu towarzystwa ubezpieczeniowego.
W sytuacji, gdy decyzja ubezpieczyciela jest niezgodna z prawem lub całkowicie bezzasadna to mamy pełne prawo złożyć pozew do sądu i walczyć o swoje odszkodowanie.
Mamy pełne prawo do tego, aby odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Ma on na to 30 dni, aby rozpatrzyć ponownie nasz wniosek.
Pamiętaj, że w procesie likwidacji szkody dostajesz pełne prawo do wglądu we wszystkie dokumenty sprawy. Poprzez kontakt z ubezpieczycielem możesz skorzystać z numeru zgłoszenia szkody. Jeżeli tylko chcesz mieć pewność, że likwidator prawidłowo ocenił wartość zniszczeń w wypadku to możesz do towarzystwa ubezpieczeniowego złożyć opinię niezależnego rzeczoznawcy.

Kończy się ubezpieczenie auta?
Sam oblicz składkę
Kup OC i AC w pakiecie z mieszkaniem zaoszczędzisz jeszcze więcej.

Kończy się ubezpieczenie Twojego samochodu sprawdź cenę swojej polisy online. Wypełnij kalkulator i poznaj ile zapłacisz za polisę. Nasi klienci dzięki temu oszczędzają nawet 60 % na ubezpieczeniu auta. Wypróbuj nasz kalkulator ubezpieczenia samochodu OC i AC