Kalkulator ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej

Ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni zawsze wymaga indywidualnej kalkulacji przez centrale towarzystwa ubezpieczeniowego lub agenta jest czasochłonne prosimy o wypełnienie formularza a ofertę prześlemy mailem zawsze możesz skontaktować się z naszym doradcą a on przedstawi optymalną ofertę ubezpieczenia. Proponujemy ofertę kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych w bardzo szerokim zakresie, wraz z wieloma klauzulami dodatkowymi.

  1. Proszę o przesłanie oferty ubezpieczenia następujących zakładów ubezpieczeń
  2. Czy są aktualne wszystkie odbiory/przeglądy techniczne
  3. Inne środki trwałe
  4. Czy wystąpiła powódź od 1977 roku
 

Kompleksowego ubezpieczenia lokali mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowej i mieszkańców od ognia i innych zdarzeń losowych,ubezpieczenie części wspólnej wspólnoty mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych,ubezpieczenie majątku spółdzielni mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku,ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym członków wspólnoty mieszkaniowej,ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej spółdzielni mieszkaniowej,ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz rady nadzorczej