Proama Szczecin

Proama Szczecin adresFrancuski ubezpieczyciel Proama będzie działał na rynku ubezpieczeniowym  w Polsce pod nazwą Proama. Agent Proama Szczecin będzie sprzedawać ubezpieczenia samochodowe OC, AC inaczej mówiąc Autocasco oraz ubezpieczenia dodawane do produktów finansowych a także szeroko pojętych produktów bankowych. Źródło nazwy Proama – „pro” – to profesjonalizm i wieloletnie biegłość w ubezpieczeniach. Dalszy człon nazwy „ama” nawiązuje do przeszłości ubezpieczyciela, jaka sięga 1900 roku, kiedy została założona francuska firma o nazwie Assurances Mutuelles Agricoles. Groupama czyli mówiąc Proama adres Szczecin. Francuski ubezpieczyciel sprzedaje ubezpieczenia w kilkunastu państwach na świecie, natomiast w drugim kwartale tego roku wejdzie na rynek krajowy. Swoją funkcjonowanie rozpocznie od sprzedaży polis obowiązkowego ubezpieczenia  OC i AC z wykorzystaniem nieomal wszelkich dopuszczalnych kanałów jakie są dostępne w tej chwili  czyli: sieć, telefon, multiagencje ubezpieczeniowe a także banki. Dobry agent Proama to Etapia

Aby zaistnieć na naszym rynku ubezpieczeniowym w Polsce i osiągać cele sprzedażowe  będzie musiał zachęcić kupujących dwoma elementami: wielkością składek i taktyką marketingową. Jeżeli ubezpieczyciel zachęci nowych klientów niskimi składkami za ubezpieczenie oc inaczej mówiąc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i co najistotniejsze utrzyma je w trakcie kontynuacji, a też zagwarantuje skuteczną i profesjonalną  obsługę likwidacji szkody, to ma szanse  na utrzymanie się na pełnym już konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeniowych. Niska cena  za  ubezpieczenie OC to obszar większości „nowych” towarzystw ubezpieczeniowych, wobec tego Proama nie będzie w tej kwestii odstawać od innych ubezpieczycieli. Zredukowanie kosztów logistycznych poprzez translokacja dyrekcji aż do Lublina, to strzał w tzw dziesiątkę. Teraz wystarcz czekać na konkretną marketingową wizję ubezpieczeń Proamy. Mamy nadzieję, że nasza multiagencja ubezpieczeniowa będzie elementem systemu sprzedaży.

 

Produkty oferowane przez Proama Szczecin:

 

 • Ubezpieczenie OC
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim – pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.
  W Proama ubezpieczenie OC sprzedajemy zawsze w pakiecie z Zieloną Kartą i Assistance Wypadkowym.
 • Ubezpieczenie AC AutoCasco
  Ubezpieczenie Autocasco stanowi ochronę w przypadku kradzieży, uszkodzeń czy szkód osoby trzecie.
  W Proama ubezpieczenie Autocasco sprzedajemy zawsze w pakietach. Każdy pakiet AC Proama zawiera prócz ubezpieczenia AC również ubezpieczenie OC, Zieloną Kartę oraz Assistanc.

 

Nasz oferta przewiduje również możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia:

 

 • Super Assistance
  Zapewniamy pomoc w razie awarii, wypadku,  lub  kradzieży pojazdu. Ubezpieczenie działa niezależnie od odległości miejsca zamieszkania  ubezpieczonego.
 • NNW Komunikacyjne
  Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewnia zadośćuczynienie dla kierowcy i pasażerów w przypadku  nieszczęśliwego wypadku.
 • NNW Domowe
  Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla posiadacza ubezpieczonego pojazdu oraz całej jego rodziny. Zakres ubezpieczenia obejmuje przypadki niezwiązane z użytkowaniem pojazdu.
 • Ubezpieczenie od Utraty Pracy
  Proama Szczecin pokrywa koszty eksploatacji auta w przypadku utraty pracy przez ubezpieczonego druga możliwość to lub wypłata  jednorazowego świadczenia w razie wystąpienia całkowitej i trwałej niezdolności do pracy.
 • Ochrona Prawna
  Gdy jesteś sprawcą kolizji albo poszkodowanym, Proama Szczecin pokrywa koszty związane z postępowaniem sądowym (koszty opłat sądowych lub wynagrodzenie prawników).

ubezpieczenia Proama w Szczecinie

 

Jeśli chcesz skorzystać z oferty w obrębie Szczecina, to skontaktuj się z agentem.

 Agent Proama Szczecin  tylko Etapia Ubezpieczenia

Adres ul.Opłotki 2

70-556 Szczecin

tel. 91 434 05 20