Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

Kabotaż – ubezpieczenie kabotażowe

Ubezpieczenie Kabotażowe Niemcy UE

Ubezpieczenie kabotażowe to rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które chroni przedszkodami wynikającymi z przewozu towarów lub pasażerów na terenie kraju innym niż kraj, w którym zarejestrowany jest pojazd. Kabotaż to przewóz towarów lub pasażerów między dwoma punktami na terenie kraju przez pojazd zarejestrowany za granicą. Ubezpieczenie kabotażowe jest wymagane w wielu krajach Europy, w tym w Polsce, i jest niezbędne dla przedsiębiorców zajmujących się transportem towarów lub pasażerów na terenie kraju. 

Wejdź w zakładkę Kalkulator ubezpieczenia kabotażowego i sam obliczyć składkę.

Ubezpieczenie kabotażowe - co to jest?

Transport towarów jest jednym z kluczowych elementów gospodarki Unii Europejskiej. Konkurencja na rynku przewozów międzynarodowych w Europie jest coraz większa, co wymaga wprowadzenia regulacji, które zabezpieczą interesy różnych państw oraz unormują zasady działań dla firm z różnych krajów. Wprowadzenie przepisów dotyczących kabotażu ma na celu zwiększenie konkurencji w branży transportowej, a jednocześnie zapewnienie równej konkurencji między przewoźnikami z różnych krajów Unii Europejskiej.

Kabotaż na terenie Unii Europejskiej odnosi się do przewozu towarów między krajami członkowskimi przez pojazdy zarejestrowane w jednym z krajów Unii. Oznacza to, że przewoźnik, który wykonuje kabotaż, musi posiadać ważną licencję oraz ubezpieczenie na terenie kraju, w którym zarejestrowany jest pojazd.

Przepisy dotyczące kabotażu w Unii Europejskiej są dość skomplikowane i wymagają od przewoźników szczegółowej znajomości przepisów. Oto niektóre z podstawowych zasad dotyczących kabotażu na terenie Unii Europejskiej:

  1. Pojazd wykonujący kabotaż musi być zarejestrowany w kraju UE.
  2. Pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie oraz kwalifikacje do przewozu towarów.
  3. Kabotaż jest dozwolony jedynie po dokonaniu międzynarodowego przewozu towarów do kraju, w którym ma być wykonany kabotaż.
  4. Przewoźnik może wykonywać maksymalnie trzy przewozy kabotażowe w ciągu siedmiu dni od dostarczenia towarów do kraju przeznaczenia.

W przypadku przekroczenia tych zasad, przewoźnikowi grożą sankcje w postaci wysokich kar finansowych. Ponadto, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących kabotażu, przewoźnik może stracić prawo do wykonywania przewozów kabotażowych na terenie Unii Europejskiej.

Wprowadzenie przepisów dotyczących kabotażu ma na celu zwiększenie konkurencji w branży transportowej oraz umożliwienie przewoźnikom lepszego wykorzystania ich pojazdów. Dzięki kabotażowi, przewoźnicy mogą przewozić towar z jednego kraju do drugiego, a następnie wykonywać kilka przewozów kabotażowych na terenie tego kraju. Dzięki temu, można zmniejszyć koszty

W przypadku braku ubezpieczenia kabotażowego przedsiębiorca może zostać ukarany mandatem lub grzywną, a także ponieść koszty związane z ewentualnymi szkodami powstałymi podczas kabotażu. Ubezpieczenie kabotażowe można zawrzeć u polskiego ubezpieczyciela lub w kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Warunki i zasady ubezpieczenia kabotażowego mogą się różnić w zależności od kraju, w którym jest zawierane.

Ubezpieczenie kabotażowe jest jednym z wielu rodzajów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, które są niezbędne dla przedsiębiorców zajmujących się transportem towarów lub pasażerów na terenie kraju. Kabotaż to przewóz towarów lub pasażerów między dwoma punktami na terenie kraju przez pojazd zarejestrowany za granicą.
Kabotaż na terenie UE ma na celu ułatwienie przewozu towarów między krajami członkowskimi i usprawnienie działalności transportowej wewnątrz UE. Wprowadzenie przepisów regulujących kabotaż ma zapobiec nadmiernemu wykorzystywaniu przewozów międzynarodowych przez przewoźników z jednego kraju, co wpływa na utrudnienie konkurencji w branży transportowej.

Przepisy dotyczące kabotażu obejmują wiele kwestii, takich jak liczba kabotażów, które mogą być wykonane przez dany pojazd, czas od dokonania międzynarodowego przewozu do wykonania pierwszego kabotażu, a także wymagania dotyczące licencji i ubezpieczenia przewoźnika.

Przepisy te mają na celu zapewnienie równej konkurencji między przewoźnikami z różnych krajów UE. Umożliwiają przewoźnikom wykonywanie przewozów w kraju, do którego przywieźli towar z innego kraju, bez konieczności wracania pustym pojazdem do kraju pochodzenia. Dzięki temu przewoźnicy mogą oszczędzać czas i koszty transportu, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku.

Z drugiej strony, przepisy te mają również na celu ochronę interesów krajów członkowskich. Wprowadzenie limitów na kabotaż ma na celu zapobieganie nadmiernemu wykorzystywaniu przewozów kabotażowych przez przewoźników.

Ubezpieczenie kabotażowe jest wymagane w wielu krajach Europy, w tym w Polsce. Jego celem jest ochrona przedsiębiorców przed kosztami związanymi z ewentualnymi szkodami powstałymi podczas kabotażu, a także ochrona innych użytkowników dróg przed skutkami wypadków, w których brał udział pojazd zarejestrowany za granicą.

Czy ubezpieczenie kabotażu jest obowiązkowe?

Warunki i zasady ubezpieczenia kabotażowego mogą się różnić w zależności od kraju, w którym jest zawierane. W Polsce ubezpieczenie to obejmuje szkody powstałe w wyniku działalności przedsiębiorcy, w tym szkody na osobach, mieniu i środowisku, a także koszty związane z roszczeniami osób poszkodowanych. Ubezpieczenie to ma charakter obowiązkowy i jego brak może skutkować karą finansową, a także kosztami związanymi z ewentualnymi szkodami. Przedsiębiorca zajmujący się transportem towarów lub pasażerów na terenie kraju musi więc pamiętać o konieczności zawarcia ubezpieczenia kabotażowego. Najczęściej jest ono zawierane w kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że warunki ubezpieczenia mogą się różnić w zależności od kraju, w którym jest zawierane, dlatego należy dokładnie przeanalizować umowę ubezpieczenia przed jej podpisaniem.
Pod pojęciem przewozu kabotażowego w transporcie drogowym rozumiemy transport towarów na terenie jednego państwa to tak zwany mały kabotaż lub też pomiędzy dwoma państwami Niemcy – Francja to tak zwany duży kabotaż . Transport towarów musi być wykonywany przez zagraniczne przedsiębiorstwo transportowe które nie ma siedziby ani oddziału w państwie wykonywania transportu. Ubezpieczenie kabotaż jest obowiązkowym ubezpieczeniem na terenie Niemiec.

Cena ubezpieczenia kabotażowego

Ubezpieczenie kabotażoweCena ubezpieczenia kabotażowego może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak kraju, w którym jest zawierane, wysokości sumy ubezpieczenia, rodzaju ładunku, rodzaju pojazdu, wieku kierowcy, historii ubezpieczeniowej przedsiębiorstwa oraz innych czynników ryzyka.

W Polsce cena ubezpieczenia kabotażowego jest uzależniona od wielu czynników, takich jak liczba dni wykonywania kabotażu, ładunek, wartość towarów, wiek kierowcy i wiek pojazdu, limit odpowiedzialności i suma ubezpieczenia. Średnia cena ubezpieczenia kabotażowego w Polsce wynosi około tysiąca złotych rocznie, jednak koszt ten może znacznie się różnić w zależności od indywidualnych czynników i warunków umowy.Warto zwrócić uwagę na to, że wybierając ubezpieczenie kabotażowe, nie należy kierować się wyłącznie jego ceną, lecz również jego warunkami oraz zakresem ochrony. Dobrze przemyślana polisa ubezpieczeniowa może chronić przedsiębiorcę przed kosztami związanymi z ewentualnymi szkodami i zapewnić mu spokojną pracę.

Dlatego też, przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczenia kabotażowego, warto dokładnie przeanalizować ofertę ubezpieczycieli i porównać ich warunki oraz ceny. Warto również skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak brokerzy ubezpieczeniowi, którzy pomogą wybrać najlepszą polisę ubezpieczeniową dla konkretnych potrzeb przedsiębiorstwaW  multiagencji Etapia Ubezpieczenia Szczecin pomagamy  naszym klientom w zawarciu ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu kabotażowym. Dzięki nam można kupić ubezpieczenie  wszystkie kraje Unii Europejskiej a także Norwegię  Szwajcarię . Ubezpieczenie są kalkulowane na podstawie indywidualnych obliczeń, zainteresowane firmy prosimy o skontaktowanie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty email.

Oferujemy najtańsze ubezpieczenie kabotażu dla samochodów <3,5 t

  • Ubezpieczenie kabotażowe według przepisów poszczególnych krajów gdzie takie przewozy są wykonywane
  • Zakres terytorialny ubezpieczenia OC Przewoźnika Kabotażu to cała Unia Europejska
  • Ubezpieczenia OCP z sumą ubezpieczeniową 1.000000 Euro na każde zdarzenie łącznie do 1.200000 Euro
  • zaspokojenie wszystkich uzasadnionych i odparcie nieuzasadnionych roszczeń które objęte są ochroną ubezpieczenia przy przewozach kabotażowych wg regulacji poszczególnych krajów w których  przewozy są wykonywane krajowych według Ustawy Prawo Przewozowe  oraz międzynarodowych według Konwencji CMR
  • Przewozy ADR, AGD, alkohol, towary łatwopsujące się.
  • Zakres terytorialny OCP to  wszystkie kraje Europy i Azja

W Etapia ubezpieczenia oferujemy: Kabotaż na terenie Niemiec Kabotaż na ternie Francji Kabotaż na terenie Unii

kara za brak ubezpieczenia kabotażowego

Jakie są kary za brak ubezpieczenia kabotażowego w Niemczech?

Kary za brak ubezpieczenia kabotażowego zależą od przepisów obowiązujących w danym kraju. W przypadku Polski, przewoźnikowi grozi kara finansowa w wysokości od 5 tysięcy do nawet 30 tysięcy złotych za każde wykonywanie kabotażu bez wymaganego ubezpieczenia. Dodatkowo, przewoźnik może stracić swoją licencję na wykonywanie transportu drogowego.

W innych krajach europejskich kary za brak ubezpieczenia kabotażowego również są bardzo surowe. Na przykład w Niemczech, przewoźnikowi grozi kara finansowa w wysokości do 500 tysięcy euro, a w Wielkiej Brytanii może to być nawet 5000 funtów za każde naruszenie przepisów dotyczących kabotażu.

Kto nakłada kary za brak ubezpieczenia kabotażowego?

Warto zauważyć, że ubezpieczenie kabotażowe jest obowiązkowe, a jego brak jest nielegalny. Przewoźnik, który nie posiada wymaganego ubezpieczenia, naraża się nie tylko na kary finansowe, ale także na problemy związane z prowadzeniem działalności transportowej w przyszłości. Dlatego, każdy przewoźnik powinien zadbać o to, aby posiadać odpowiednie ubezpieczenie kabotażowe przed rozpoczęciem przewozu.

Ponadto, w przypadku wypadku drogowego podczas wykonywania kabotażu bez wymaganego ubezpieczenia, przewoźnik może ponieść bardzo duże koszty związane z odszkodowaniami dla poszkodowanych.

W Niemczech kary za brak ubezpieczenia kabotażowego są nakładane przez odpowiednie organy kontrolne i egzekucyjne. W przypadku transportu drogowego, to urząd ds. transportu drogowego (Kraftfahrt-Bundesamt) oraz policja drogowa (Bundespolizei) są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów dotyczących kabotażu oraz wymaganych ubezpieczeń.

Inspektorzy transportu drogowego oraz policja drogowa przeprowadzają kontrole na drogach i na miejscu w firmach transportowych w celu sprawdzenia, czy przewoźnik posiada wymagane ubezpieczenie kabotażowe. W przypadku braku ubezpieczenia kabotażowego, inspektorzy lub policja mogą nałożyć na przewoźnika kary finansowe lub wstrzymać działalność przewozową.

Ponadto, niemieckie organy kontrolne i egzekucyjne współpracują z organami innych krajów Unii Europejskiej w celu wymiany informacji oraz koordynacji działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących kabotażu i ubezpieczeń. Dzięki temu, przewoźnicy z innych krajów Unii Europejskiej, którzy wykonują przewozy kabotażowe w Niemczech, także muszą przestrzegać tych samych przepisów i wymogów ubezpieczeniowych.

W innych krajach europejskich kary za brak ubezpieczenia kabotażowego są nakładane przez odpowiednie organy kontroli i egzekucji. Na przykład, we Francji to Inspektorat Transportu Terenowego (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) oraz policja drogowa (Police nationale) są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów dotyczących kabotażu i wymaganych ubezpieczeń.

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących kabotażu, przewoźnikowi grozi kara finansowa, a także utrata możliwości wykonywania transportu drogowego w danym kraju. Na przykład we Francji, kara finansowa za brak ubezpieczenia kabotażowego może wynosić od 750 do 3750 euro za każde naruszenie przepisów.

W innych krajach europejskich, takich jak Włochy, Hiszpania czy Szwecja, kary za brak ubezpieczenia kabotażowego również są stosunkowo wysokie i zależą od przepisów obowiązujących w danym kraju. Ponadto, w przypadku wypadku drogowego podczas wykonywania kabotażu bez wymaganego ubezpieczenia, przewoźnik może ponieść bardzo duże koszty związane z odszkodowaniami dla poszkodowanych.

Wszystkie kraje Unii Europejskiej stosują przepisy UE dotyczące kabotażu i ubezpieczeń transportowych. W ramach tych przepisów, przewoźnicy z innych krajów UE muszą przestrzegać tych samych wymogów ubezpieczeniowych, jakie obowiązują w kraju, w którym wykonywany jest kabotaż. Organami kontrolnymi w poszczególnych krajach są odpowiednie organy administracyjne, inspektorzy transportu drogowego oraz policja drogowa.