Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

Wypowiedzenie umowy OC Generali

Wypowiedzenie polisy OC Generali

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych, wypowiedzenie polisy OC w Generali przebiega tak samo jak w przypadku innych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Jeśli został zakupiony używany samochód, z wcześniejszym ubezpieczeniem, nie ma konkretnych terminów w jakich należy złożyć wypowiedzenie. Należy pamiętać, że wygasa ono automatycznie z ostatnim dniem jego obowiązywania i nie jest automatycznie przedłużane.

Skorzystaj z darmowego obliczenia składki ubezpieczenia za pomocą naszego

kalkulator ubezpieczenia OC Generali

Należy pamiętać aby wypowiedzenie polisy zaplanować wcześniej oraz znaleźć ofertę, która zostanie podpisana w dniu wygaśnięcia polisy z poprzednim Ubezpieczycielem. Ubezpieczenie OC pojazdu jest ubezpieczeniem obowiązkowym i za jego nieposiadanie grożą wysokie kary finansowe. W przypadku nadawania wypowiedzenia pocztą, datą złożenia wypowiedzenia jest stempel pocztowy zawierający datę nadania.

Co należy umieścić na wypowiedzeniu polisy Ubezpieczenia OC z Generali?

  • Dane właściciela pojazdu
  • Markę oraz model samochodu
  • Numer rejestracyjny oraz numer VIN pojazdu
  • Nazwę ubezpieczyciela wraz z danymi korespondencyjnymi
  • Numer polisy
  • Podstawę prawną odstąpienia od polisy
  • Podpis osoby, na którą dana polisa została wykupiona

 

Własnoręcznie podpisane wypowiedzenie Ubezpieczenia OC należy złożyć najpóźniej na 1 dzień przez końcem obowiązywania polisy w następujący sposób:

  • Złożyć osobiście w jednym z biur ubezpieczyciela

Przesłać na adres korespondencyjny
Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa