Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

Zmiany w ochronie ubezpieczonych

Zmiany w ochronie ubezpieczonych

W 2015 roku ma zostać wprowadzonych szereg zmian, lepiej chroniących interesy osób ubezpieczonych.

Do wielu lat tendencja na rynku ubezpieczeń pokazuje, ze osoby ubezpieczone mają coraz mocniejsza pozycję lecz niekoniecznie oznaczać musi to pozycje dobrą.  Rzecznik Ubezpieczonych, Aleksandra Wiktorow, mówi, że podobnie sytuacja wygląda w Całej Europie. Wszystkie regulacje, które są wdrażane wzmacniają pozycje i maja zmierzać nadal do tego. Do wprowadzania takich regulacji w Polsce włączył się UOKiK.

Aktualnie trwają prace nad dwoma nowymi wdrożeniami. Pierwsze dotyczy ADR-ów, czyli alternatywnych sposobów rozwiązania sporów. Szczególnie będzie to przydatne w sytuacji gdy klient wejdzie w spór z firmą ubezpieczeniową i będzie mógł zgłosić się o pomoc do instytucji, która zaoferuje mu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu. W takim przypadku zamiast sądu, wystąpi mediator lub arbiter. Takie sprawy będą rozstrzygane dużo taniej i szybciej niż sadowe i nie będą wymagać zaangażowania w sprawę prawnika.

Rzecznik Ubezpieczonych podaje, ze to Unia Europejska dąży do tego, aby coraz więcej osób korzystało z pomocy mediatora. Podawane są także liczne rekomendacje takie jak ta, ze mediacja powinna odbywać się niekoniecznie bezpośrednio, a droga elektroniczną. Nie wiadomo czy w 2015 roku regulacje wejdą w życie co byłoby dużą korzyścią dla klientów ponieważ spory sądowe potrafią trwać latami. W takich propozycjach przewidziano także rolę Rzecznika Ubezpieczonych, który mógłby być także podmiotem zajmującym się mediacjami.

Drugą istotna zmiana będzie zmiana ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Przede wszystkim opierać się będzie na uporządkowaniu polis inwestycyjnych, poprzez wprowadzenie dłuższego okresu na odstąpienie od umowy oraz wprowadzenie maksymalnej opłaty likwidacyjnej w kwocie 4% wartości ubezpieczenia. W tych regulacjach także przewidziano pomoc mediacyjną rzecznika ubezpieczonych. Rzecznik będzie podmiotem prowadzącym mediacji pomiędzy ubezpieczycielem a osobą zainteresowaną. Dotyczyć będzie to nie tylko osób, które zakupiły polisę i chcą się z niej wycofać, ale także osób, które w przeszłości to zrobiły.

W 2015 roku ma zostać wprowadzony także system BLS- bezpośredniej likwidacji szkód, za dodatkowa opłata do polisy.

Jak podaje Rzecznik Ubezpieczonych, nie jest ważna składka jaką płacimy. Na początku cieszy nas niska składka, jednak w momencie gdy staramy się o odszkodowanie, to ważniejsza niż cena polisy jest sprawność likwidacji szkody. W takich momentach klienci woleliby zapłacić nawet o 100 zł więcej, ale mieć możliwość szybszego i rzeczywistego wykonania i załatwienia wszystkich swoich spraw.
Rzecznik Ubezpieczonych chciałby także aby Sąd Najwyższy rozstrzygał czy to ubezpieczyciele mają płacić za rehabilitację lub leczenie ofiar wypadków. Aktualnie sądy niższych instancji wydają orzeczenia w takich sprawach. Należy także prawidłowo i ostatecznie rozstrzygać, jakie odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje osobie, która uległa inwalidztwie przy wypadku. Aktualnie bywa tak, że ubezpieczalnie proponują jedynie mały procent kwot jakie orzekają sądy.
„Ważnym jest, aby to miarkowoać i badać” – podaje Rzecznik Ubezpieczonych Aleksandra Wiktorow- „Należy dojść do względnego porozumienia we wspólnym interesie obu stron. Szczególnie chodzi o sytuacje, które były w przeszłości.”