OC podmiotów do badania sprawozdań finansowych

Ten pakiet kierowany jest do podmiotów, które są uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

Wykupując OC podmiotów do badania sprawozdań finansowych zyskujemy spełnienie obowiązku, który wynika z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie a także dla podmiotów uprawnionych do wykonywania badań sprawozdań finansowych.

Posiadając polisę podmiotów do badania sprawozdań finansowych zapewniamy sobie ochronę w zakresie wykonywanej pracy a także obowiązków osoby uprawnionej do badań sprawozdań finansowych. W przypadku szkody wyrządzonej przez nieumyślne działanie osobie trzeciej ubezpieczyciel wypłaci stosowne zadośćuczynienie.

Wygodny system zapłaty stanowić będzie udogodnienie dla każdego zainteresowanego.

Zakres i przedmiot polisy OC zapisany jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1583).

 

OC podmiotów do badania sprawozdań finansowych tylko Etapia Ubezpieczenia


Adres ul. Opłotki 2
70-556 Szczecin
tel. 91 434 05 20