OC notariusza

Poniższy pakiet ubezpieczenia kierowany jest to osób, które według Prawa o notariacie wykonują zawód notariusza. W Artykule 19 określone zostały, że wyżej wspomniane osoby mają obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za czynności wyrządzone podczas wykonywania pracy zawodowej jako notariusz w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Jakie korzyści zyskujemy wykupując polisę?

  • Spełniamy obowiązek określony w Prawie o notariacie o koniecznym ubezpieczeniu OC dla notariusza.
  • Zapewniamy sobie ubezpieczenie podczas czynności wykonywanych jako notariusz.
  • W przypadku wyrządzenia szkody na rzecz osoby trzeciej ubezpieczyciel jest zobowiązany to wypłacenia stosownego odszkodowania.
  • Dla potencjalnych klientów uzyskujemy zaufaniem i wiarygodność dzięki posiadaniu polisy OC notariusza.
  • Sprawna i profesjonalna obsługa w trakcie zawierania umowy, trwania okresu ubezpieczenia jak i także w sytuacji szkody na rzecz osoby trzeciej.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy (Dz. U. Nr 218 z 2003 r. poz. 2148) określa przedmiot i zakres powyższego ubezpieczenia. OC notariuszy posiada minimalną sumę gwarancyjną w wysokości 50 tysięcy euro.

OC notariusza tylko Etapia Ubezpieczenia
Adres ul. Opłotki 2
70-556 Szczecin
tel. 91 434 05 20
lub 793 2 0 40 60