Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

Ubezpieczenie OC Urzędnika Publicznego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla urzędników publicznychObecnie na rynku ubezpieczeniowym w Polsce pojawiły się pierwsze konstrukcje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla urzędników publicznych na pokrycie odszkodowań, jakie należy zapłacić  za decyzje wydane z naruszeniem prawa.

Taka odpowiedzialność została przewidziana w obowiązującej od 24 maja 2011 r. ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (DzU nr 34, poz. 173). Mówi ona, że każdy urzędnik państwowy i samorządowy, który wyda decyzję z naruszeniem prawa, będzie musiał przekazać z prywatnej kasy odszkodowanie wypłacone z budżetu państwa obywatelowi lub przedsiębiorcy, który poniósł szkodę w konsekwencji tego rozstrzygnięcia. Obciążenie będzie uzależniona od winy urzędnika i grozi jedynie w wypadku rażącego naruszenia prawa. Wtedy będzie odpowiadał aż do wysokości swoich jednorocznych zarobków. Po dowiedzeniu mu celowego działania zwróci całe naprawienie szkody.

Pojawiły się obecnie pierwsze oferty ubezpieczeń, które mają chronić zasoby finansowe urzędników w takim wypadku. Ubezpieczenie w Hestii jest tańsze jednakże ogólnych warunków tego ubezpieczenia wynika jednakże, Iż taki pracownik musi być ubezpieczony nie tylko w ciągu całej swojej kariery, ale zarówno przez kilka lat po jej sfinalizowaniu zatem my promujemy urzędnikom polisę firmy Allianz lub towarzystwa ubezpieczeniowego HDI Asekuracja.Oba ubezpieczenia są zawierane na 12 miesięcy.

Warunki w Allianz przewidują, że przypadkiem ubezpieczeniowym jest wydanie przez urzędnika podważanej decyzji w okresie okresu ubezpieczenia. Odmiennie jest w Hestii, która za przypadek ubezpieczeniowy pozwala postawienie przez prokuratora zarzutów konkretnej osobie, co może zajść także po zakończeniu przez nią kariery w administracji publicznej, te ubezpieczenie zawiera też haczyk. Ogólne warunki ubezpieczenia powiadają bowiem, że również wydanie przez urzędnika decyzji, jak i postawienie przez prokuratora zarzutów musi przypadać w czasie nieprzerwanego ubezpieczenia w tej firmie.Jeśli więc urzędnik zdecyduje się na wybór jakiejś z wyszczególnionych firm, ma obowiązek się tego wyboru trzymać i w następnych latach. Przykładowo, jeżeli przez dwa lata będzie ubezpieczony w Hestii, a później przeniesie się do Allianz, to w razie wydania feralnej decyzji w pierwszym roku od wejścia innowacyjnych przepisów w życie nie otrzyma żadnego odszkodowania. Gdzie kupisz takie ubezpieczenie OC w Szczecinie? tylko u nas!!  Pamiętaj Etapia Ubezpieczenia Szczecin.

Kto powinien się wykupić OC urzędnika w Szczecinie?

Wprowadzenie zasad odpowiedzialności cywilnej urzędniczej przez Ustawę, daje również możliwość ubezpieczenia między innymi następującym podmiotom:
• osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe
• osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
• osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
• funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
• osoba pełniąca czynną służbę wojskową.
• Urzędnicy Skarbowi
• Urząd Gminy Dobra, Powiatu, Starostwa Police
• Urząd Marszałkowski
• Urząd Miasta Szczecin
• Komenda Wojewódzka Policji
• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
• Izby Skarbowe
• Kuratorium Oświaty
• Inspektorat Inspekcji Handlowej
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego
• Inspektorat Ochrony Środowiska
• Inspektorat Weterynarii
• Służby Ochrony Zabytków
• Inspektorat Ochrony Roślin
• Izby Celne i Urzędy Celne
• Urząd Statystyczny
• Straż Graniczna