Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

ubezpieczenie oc biura rachunkowegoKażda działalność związana z obsługą klienta, a w szczególności z obsługą klienta biznesowego wiąże się z ryzykiem. Miejmy na uwadze, że potrzebna nam będzie pomoc finansowa w razie niespodziewanego wydatku, wypadku czy błędu. Warto wtedy pamiętać o ubezpieczeniu.

Kto musi wykupić ubezpieczenie?

Każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie swej działalności, jedynym wyjątkiem są biura, które prowadzą rozliczenie tylko ksiąg przychodów i rozchodów oraz osoby wypełniające deklaracje pit, z założeniem że nie mają uprawnień dodatkowych jak np. doradcy finansowego. Ubezpieczenie OC musi być zawarte nie później niż dzień przed rozpoczęciem działalności rachunkowej, aby nie zostać ukaranym.

Jakie ubezpieczenie dla biura rachunkowego? 

Każda osoba prowadząca biuro rachunkowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, prócz wyjątków podanych wyżej, musi posiadać tzw. OC biura rachunkowego czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej często nazywane ubezpieczeniem oc księgowego. Pomimo, że nie każdy musi warto takie ubezpieczenie wykupić. Nigdy nie wiadomo co w życiu może się stać, a taka ochrona opiewa na kwotę 10 000 euro. Jest to zatem pokaźna suma, która w razie nagłej sytuacji możemy wykorzystać, a nie wykładać z własnej kieszeni, gdzie często może kończyć się to upadkiem firmy. Pamiętajmy jednak, że wypłacana kwota jest zależna od wyceny zaistniałej szkody. Natomiast nigdy nie dostajemy całości kwoty obejmującej ubezpieczenie.

Czy nie wystarczy obowiązkowe OC biura rachunkowego?

Niestety bardzo często zdarza się, że zakupujemy polisę w pakiecie podstawowym nie zaważając na rozmiar działalności biura rachunkowego. Dobrze dobrana polisa oc księgowego z dodatkowym zabezpieczeniem daje pewność i stabilność firmy w razie kryzysu czy wystąpienia szkody.

Warto wiedzieć, że obowiązkowe OC księgowego nie obejmuje: 

 • prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
 • sporządzania deklaracji oraz zeznań podatkowych,
 • udzielania klientom porad w zakresie zeznań podatkowych,
 • uszkodzeń, zniszczeń lub utraty mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi,wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia, jak również jej małżonkowi i osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu,
 • szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego, który przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 76a ust. 3 ustawy o rachunkowości, chyba że szkoda została wyrządzona w związku z prowadzoną działalnością w czasie, w którym ubezpieczony spełniał te warunki
 • kwestii związanych z karami umownymi,
 • szkód powstałych na skutek wojny, rozruchów, zamieszek czy terroru.

Warto zatem samemu zastanowić się nad prowadzonymi czynnościami w ramach obowiązujących usług i dobrać indywidualne dostosowane ubezpieczenie pod swoje usługi. Dzięki temu mamy pewność bezpieczeństwa. Sprawdź cenę ubezpieczenia oc biura rachunkowego oblicz składkę ubezpieczenia nasz kalkulator ubezpieczenia oc biura rachunkowego pozwala to zrobić w kilka minut.

Co zatem posiada podstawowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego? 

Obowiązkowe ubezpieczenie oc biura rachunkowego chroni nas przed:

 • szkodą powstałą wskutek zaniechania albo działania w związku z prowadzonymi przez biuro usługami,
 • ze względu na błąd popełniony przez właściciela lub pracownika, wtedy sprawa jest rozpatrywana przez sąd i dopiero po ustaleniu winy może być  odszkodowanie wypłacane z polisy,
 • obejmuje klientów dla których jest prowadzona pełna księgowość.

Jakie inne ryzyka mogą spotkać biuro rachunkowe i czy można się przed nimi ochronić?

Bardzo trudno jest jednoznacznie określić jakie ryzyka nam grożą. Jednak gdybyśmy to wiedzieli to zamiast się potknąć o wystający kamień, po prostu byśmy go minęli. Dlatego tak ważne jest, aby posiadać ubezpieczenie dobrane odpowiednio do nas. Ważnymi aspektami prócz prowadzenia konkretnych usług, jest też kwestia zatrudnianych przez nas pracowników, czy ilości prowadzonych klientów. Im więcej tym większe prawdopodobieństwo szkody.

Zatem warto zwrócić uwagę na dodatkową ochronę, która może obejmować:

 • doradztwo kadrowe i administrowanie płacami,
 • świadczenie usług rzeczoznawstwa,
 • działalność naukowo-dydaktyczną,
 • działalność szkoleniową,
 • działalność wydawniczą.

Jakie korzyści wynikają z posiadania uprawnień doradcy podatkowego przy prowadzeniu biura rachunkowego?

Opcją godną zainteresowania jest prowadzenie biura rachunkowego przez osobę posiadającą uprawnienia radcy prawnego. Dzięki takiemu zestawienie osoba prowadząca biuro rachunkowe swoim ubezpieczeniem obejmuje również wszystkie usługi w nim wykonywane.

Czym jest polisa ubezpieczenia oc księgowego i co daje?

oc księgowegoWarto wspomnieć, że Krajowa Izba Doradców Podatkowych wraz z niektórymi ubezpieczycielami ustanowiła tzw. umowę generalną ubezpieczenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu radca prawny w ubezpieczeniu może zależeć ryzyko związane z kwestiami karnoskarbowymi. Zatem wszystkie szkody wynikłe z nałożonych na grzywien, opłatę prawnika, czy koszty sądowe.

Dzięki tej samej umowie generalnej ubezpieczenia, księgowi oraz radca prawny mogą ustrzec się przed regresem ubezpieczyciela. Co to znaczy? Chodzi tutaj o rezygnację ubezpieczycieli z prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania, że względu na szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Jeżeli chodzi i biura rachunkowego, bez radcy prawnego trzeba sprawdzić w umowie czy taki zapis widnieje. Jeżeli nie można negocjować umowę, albo należy poszukać innej polisy.

Zatem zanim wybierzemy ubezpieczenie, warto przeanalizować rynek. Do tego będą nam przydatne kalkulatory online, bądź po prostu spotkanie w agentem ubezpieczeniowym, który indywidualne dostosuje ubezpieczenie do naszych potrzeb.